Campylobacteriose

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
DAP Contact. Voor dierenartsen

Campylobacteriose

Campylobacteriose is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 100 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Een aangetoonde infectie dient te worden gemeld bij de NVWA.

Campylobacteriose is een bacteriële infectie veroorzaakt door

Campylobacter

spp. De bacterie is een veelvoorkomende oorzaak van enteritis bij veel zoogdiersoorten, onder andere de mens. Bij varkens komen vooral

Campylobacter coli

en

Campylobacter jejuni

voor, ook op het vlees.Direct naar:


De kiem

Het betreft gram-negatieve, micro-aerofiele, gebogen of spiraalvormige staven in de familie Campylobacteriaceae.

Gevoelige diersoorten

C. jejuni (voorheen C. fetus subsp. jejuni) en C. coli worden geassocieerd met enteritis bij gedomesticeerde dieren en mensen.
Enkele stammen van C. jejuni (C. fetus subsp. venerealis en C. fetus subsp. fetus) veroorzaken onvruchtbaarheid en abortus bij herkauwers. Andere soorten van Campylobacter lijken van ondergeschikt belang te zijn bij huisdieren.

Volksgezondheid

C. jejuni is een belangrijke veroorzaker van voedselinfecties.

Overleving

C. jejuni en C. coli worden verspreid via de fecaal-orale route door direct contact of indirect via besmet voedsel of water. C. jejuni kan ook aanwezig zijn in de vaginale uitscheiding, geaborteerde foetussen en foetale membranen van verworpen vruchten van schapen. Onvoldoende verhit pluimveevlees en andere vleessoorten (maar ook rauwe melk, rauwe mosselen, verontreinigde levensmiddelen of ongechloreerd water) zijn bronnen van infectie voor mens en dier. Huisvliegen kunnen fungeren als mechanische vectoren. Asymptomatische dragers komen voor.
Besmetting van biggen blijkt vaak plaats te vinden bij de zeug.

Desinfectie

Campylobacter spp. zijn gevoelig voor veel ontsmettingsmiddelen, zoals 1% natriumhypochloriet, 70% ethanol, 2% glutaaraldehyde, jodiumhoudende desinfectantia, fenolen en formaldehyde. Veel gebruikte drinkwaterontsmettingsmiddelen zijn afdoende tegen C. jejuni. C. jejuni en C. fetus worden geïnactiveerd door vochtige warmte (121 °C gedurende ten minste 15 minuten) of droge warmte (160 tot 170 °C gedurende ten minste 1 uur). Campylobacter is ook gevoelig voor γ-bestraling en UV.

Terug naar het begin van dit artikel

Verschijnselen van Campylobacteriose

Varkens zijn vaak subklinisch geïnfecteerd. Biggen worden geïnfecteerd door contact met besmette mest van de zeug. Maternale immuniteit is voldoende om diarree te voorkomen maar kan kolonisatie niet voorkomen. De bacterie koloniseert in beginsel het ileum en de dikke darm langdurig en geïnfecteerde varkens scheiden langdurig (meerdere maanden) 103-104 organismen / gram mest uit. 

Bij mensen is de incubatieperiode voor gastro-enteritis door C. jejuni 1 tot 10 dagen en meestal 2 tot 5 dagen. Voor humane C. fetus-infecties is de incubatietijd 3 tot 5 dagen.

Klinische verschijnselen

Bij varkens kunnen na een incubatieperiode van 1 tot 3 dagen klinische symptomen gezien worden. Echter alleen onder laboratoriumomstandigheden.
Klinische symptomen bij biggen zijn een lichte koorts en waterige, creme-achtige diarree, enig conditieverlies maar vrijwel nooit sterfte. Bij oudere varkens worden vrijwel nooit symptomen, veroorzaakt door campylobacter gezien. Menginfecties kunnen het symptoombeeld beinvloeden.  
Vrijwel alle menselijke ziektegevallen worden veroorzaakt door C. jejuni.  Verschijnselen variëren van lichte gastro-intestinale klachten tot recidiverende colitis. De klinische symptomen zijn diarree, koorts, misselijkheid, braken, abdominale pijn, hoofdpijn en spierpijn. De ontlasting kan bloed bevatten. De acute symptomen verdwijnen meestal binnen 2 à 3 dagen. Complicaties zijn zeldzaam, maar reactieve artritis, hemolytisch uremisch syndroom en septicemia zijn beschreven.

Morbiditeit/ mortaliteit

Wereldwijd is Campylobacteriose verantwoordelijk voor ongeveer 5 tot 14 procent van alle humane gevallen van diarree. De meeste gevallen zijn sporadisch, maar uitbraken geassocieerd met bronnen zoals rauwe melk worden ook gezien. Sterfgevallen zijn zeldzaam bij C. jejuni- infecties en worden voornamelijk gezien bij patiënten met ernstig onderliggend lijden. De geschatte mortaliteit bij C. jejuni-infecties is 1 op de 1000 gevallen.
C. jejuni en C. coli kunnen runderen, schapen, kippen, kalkoenen, honden, katten, nertsen, fretten, varkens en niet-menselijke primaten infecteren. Dieren worden vaak asymptomatisch besmet.

Uitscheiding van de kiem

Campylobacter spp. worden gemakkelijk overgedragen tussen dieren of van dier op mens. Het organisme verspreidt zeer snel in pluimvee. Een koppel vleeskuikens kan geheel besmet raken binnen 72 uur. Kiemen zijn aanwezig in feces, vaginale uitscheiding en geaborteerd materiaal. Besmet voedsel en water zijn vaak de bron van infecties.

Differentiaaldiagnose

Alle oorzaken van diarree.

Terug naar het begin van dit artikel

Diagnose van Campylobacteriose

​Pathologie

Bij pathologie worden enteritis, milde tot ernstige hemorragische colitis en oedemateuze mesenteriale lymfklieren aangetroffen.
Bij varkens zijn er meestal geen duidelijke symptomen. Campylobacteriose is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 100 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke aangetoonde infectie dient te worden gemeld bij de NVWA.

Isolatie van de kiem

Campylobacter is niet altijd eenvoudig te isoleren. Onder ongunstige omstandigheden (lage pH of langdurig lage temperatuur) kan Campylobacter ook in een niet-kweekbare staat overgaan (VBNC fase = viable but not culturable).

Serologie

Een commerciële PCR-test is beschikbaar voor vleesmonsters.
In de literatuur zijn ook ELISA-testen beschreven.

Prevalentie van Campylobacteriose

​Nederland

Pathogene micro-organismen in onverhit vlees (2005-2006) (RIVM):
 
Rundvlees
Varkensvlees
Lamsvlees
 
n
Pos
(%)
n
Pos
(%)
n
Pos
(%)
Salmonella spp.
1643
24
(1,5)
825
21
(2,5)
178
0
(0,0)
Campylobacter spp.
1538
9
(0,6)
786
1
(0,1)
159
11
(6,9)
Escherichia coli O157
1556
2
(0,1)
798
2
(0,3)
173
0
(0,0)
Listeria monocytogenes
1649
18
(1,1)
817
0
(0,0)
180
1
(0,6)

Europa

C. jejuni-, C. coli- en C. foetus-infecties worden wereldwijd gevonden.

Andere landen

C. jejuni-, C. coli- en C. foetus-infecties worden wereldwijd gevonden.

Terug naar het begin van dit artikel

Aanpak van besmette bedrijven 

​Meldingsplichtig

Campylobacteriose is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 100 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Een aangetoonde infectie dient te worden gemeld bij de NVWA.

Vaccinatie

Niet aan de orde.

Antibiotica

Antibiotica kunnen nuttig zijn voor sommige gevallen van enteritis. Informatie over de werkzaamheid is beperkt.

Overige maatregelen

Overige preventieve maatregelen: persoonlijke hygiëne en hygiënische voedselbereiding.

Terug naar het begin van dit artikel

Preventie van Campylobacteriose

​Bedrijfshygiëne/ insleeppreventie

 • Goede reiniging en ontsmetting
 • Weren van knaagdieren en wilde vogels uit de stallen (bij pluimvee)
 • Insectenbestrijding
 • Chloreren van drinkwater
 • All-in-all-out

Vaccinatie

Er zijn geen geregistreerde vaccins beschikbaar voor varkens.

Regelgeving van Campylobacteriose

Nederlands recht

Campylobacteriose is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 100 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Een aangetoonde infectie dient te worden gemeld bij de NVWA.

Europees recht

Niet aangifteplichtig.

Websites over Campylobacteriose

Center for Food Security and Public Health
http://www.cfsph.iastate.edu/

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.