Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Sinds oktober 2021 is in Nederland regelmatig vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels en bedrijven. Dit geldt ook voor andere Europese landen. Het gaat meestal om het type H5N1. Uiterst hygiënisch werken en direct en juist te handelen bij een verdenking is hierbij van groot belang. In dit dossier vind je de laatste informatie over vogelgriep in Nederland, hiervoor werkt GD nauw samen met AVINED, het ministerie van LNV, WBVR en de faculteit Diergeneeskunde. Ook bevat het dossier tips, handige links en kun je de webinars terugkijken die we samen met AVINED voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders hebben georganiseerd.

 

Nieuws over vogelgriep

Veterinaire updates

Laatste update: 4 december 2023

(Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 01 december 2023)

 

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betreft een legbedrijf (scharrel) met vier stallen (verschillende leeftijden). 

 

Reden van bezoek

In drie stallen geen kliniek, geen verhoogde sterfte. In één stal met twee etages problemen bij 18.000 dieren op de bovenetage, bruin, 65 weken leeftijd. Uitval normaliter rond 8-12 per dag. 30-11: 8 dode dieren, 01-12 bij ochtendronde 40 dood (ook stroomstoring geweest). Aan de hand van deze uitval is de dierenarts gebeld, bij aankomst dierenarts ’s middags nogmaals 30 dood en veel zieke dieren in stal. 

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling

Bij aankomst van het NVWA-specialistenteam nogmaals circa 30 dood en circa 600 dieren ziek. Zieke dieren geconcentreerd in middelste gangpaden en daarvan middelste compartimenten (centraal in stal dus). Zieke dieren sloom, niet alert, ineengedoken, voelen warm aan en hebben volle waterige kroppen. Overigens vrijwel alle zieke dieren zaten bij drinknippels voor legnesten in systeem. Geen dikke koppen, geen neurologische verschijnselen. Wel bij een aantal hennen heel duidelijk sinusuitpuiling bij iedere ademhaling te zien. Voeropname en legpercentage niet afwijkend. Wel op dag van melding veel zwakschalige en ook bleke eieren.

 

Sectiegegevens 

Sectie op zieke (geëuthanaseerde) en recent gestorven dieren: acuut in productie gestoord met sterk doorbloedde follikels. Tevens puntbloedingen op buikvet, rondom nieren, binnenkant borstkap, kliermaag en hart. Milten allen reactief beeld maar niet vergroot. Aantal wel bleek en duidelijk genecrotiseerde plekken. Eén dier met forse bloeding vanuit de lever.
 

(Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 11 november 2023)

 

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betreft een bedrijf met leghennen (scharrel en uitloop), met twee etagestallen met in totaal 64.800 kippen (Dekalb en Crystal Nick; 27 weken leeftijd).

 

Reden van bezoek

Er waren problemen in één stal. De kippen in deze stal waren maandag 6 november voor het eerst weer naar buiten gegaan. Gemiddeld vier dode kippen per stal per dag. Donderdag 9 november acht dode kippen in de stal met problemen, de volgende dag 36 dieren en op de dag van het bezoek al meer dan 100. De stal met problemen heeft vier compartimenten en de meeste problemen waren in het achterste compartiment. De bedrijfspracticus stelde op vrijdag 10 november bij 6 van de 7 hennen necrotiserende enteritis vast. De veehouder meldde dat er op 9 november een voerstoring was. Daarom is uit voorzorg gestart met behandeling met tylosine om clostridium tegen te gaan.

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling

Alleen de stal met problemen is bezocht. Opvallend was dat de kippen in de twee achterste compartimenten rustiger waren dan in de twee voorste compartimenten. In het achterste compartiment waren er naar schatting meer dan 100 (van de kleine 5.000 per compartiment) dieren ziek: voelden te warm aan, depressief, kroppen matig tot goed gevuld, waterdunne mest bij de zieke dieren. Geen luchtwegproblemen, ogen schoon, geen cyanose. Voer- en wateropname: geen dip. Eiproductie: goed. Geen neurologische verschijnselen.

 

Sectiegegevens

Sectie uitgevoerd op enkele kippen: uniform beeld van puntbloedinkjes in het vet rondom hart en klier-/spiermaag en aan de binnenkant van de borstkap. Milt: niet vergroot, maar wel witte vlekken zichtbaar. Alle dieren acuut sterk doorbloede en ontstoken follikels. Krop en magen gevuld met voer, darmen leeg. Darmen zagen er verder rustig uit: geen coccidiose of enteritis. Lever en nieren: niet afwijkend. Luchtzakken schoon. Geen beeld van bacteriële infectie. Caecale tonsillen: geen afwijkingen. Luchtpijp en neusholten: geen afwijkingen.

 (Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 24 juli 2023)

 

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betreft een bedrijf met biologische leghennen, 48 weken leeftijd; koppelgrootte: 10.945 dieren. De dieren hadden sinds vrijgeven uitloop weer toegang tot de uitloop (2 weken).

 

Reden van bezoek

Een toename in uitval: op de dag voor het bezoek 15 dieren, op de ochtend van het bezoek 75-85 dieren. Productiedaling nog niet merkbaar. Voeropname: 124 gram op 23 juli, 119 gram op de dag van het bezoek. Sinds enkele dagen ook veel meer ontkleuring van de eieren, wat in eerste instantie werd toegekend aan het buiten lopen van de dieren (zonlicht).

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling

Rechterdeel van de stal: dieren actief. Linkerdeel van de stal (gescheiden door gaas): her en der een zieke kip voorin en een enkele dode kip. Vooral zieke, treurende dieren links achterin de stal (0,5%). In dit deel naaste dode dieren tientallen trage dieren met beeld van malaise. Poten voelden warm aan.

 

Sectiegegevens

Sectie op twee dode dieren: necrotische haarden in de lever (zie foto), miltzwelling, één dier ook een peritonitis en ei aanwezig in oviduct (acute sterfte). Sectie op levende zieke dieren (3): beeld van peracute sterfte, voer in krop en maag en normale darmvulling. Eerste macroscopisch beeld niet afwijkend, waarbij misschien sprake kan zijn van een reactieve milt. Dieren in productie met een ei in eileider.

DDX: naast vogelgriep onder andere vlekziekte, Campylobacter en Histomonas (leverafwijking).

 

(Bedrijf bezocht door NVWA-specialistenteam op 25 januari 2023)

 

Bedrijfs-/koppelgegevens

Het betrof een bedrijf met vermeerderingseenden; ca. 7.900 eenden verspreid over 7 stallen.  

 

Reden van bezoek

Productiedaling en daling voeropname.  

 

Algemene indruk/koppelbeoordeling

De verschijnselen waren het meest uitgesproken in twee stallen. Eén stal (ca. 860 dieren) liet dieren zien die ietwat stiller waren dan valt te verwachten van gezonde dieren. Hierbij zijn geen dode of zieke dieren gezien. De andere stal (ca. 2.300 dieren) liet dieren zien die beduidend stiller waren. Hierbij werden ca. 10 dieren gezien die ziek waren. Geen uitval.

 

Sectiegegevens

Sectie op één recent dode eend (ca. 2 uur): dier in productie, geen duidelijke klinische afwijkingen gevonden.

 

GD heeft veel deskundigheid op het gebied van aviaire influenza. Heeft u vragen over vogelgriep? Neem contact op met een van onze experts.

Meer informatie en handige links

Op zoek naar meer informatie over vogelgriep? Hiernaast vind je het veterinaire dossier van GD met dierziekte informatie, tips voor een goede bedrijfshygiëne én de dossiers over vogelgriep van AVINED, het ministerie van LNV en WBVR.

Als mogelijk vogelgriep heerst op een bedrijf komt in korte tijd veel op een veehouder en zijn of haar gezin af. Open dan de tijdlijn "Verdenking vogelgriep: wat nu?". In dit fictieve voorbeeld geven we aan de hand van een tijdlijn inzicht in wat er gebeurt bij een verdenking van vogelgriep.

 

Webinar 'Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips'

14 september 2022

Kees de Jong (AVINED), Nancy Beerens (WBVR), Wim Pelgrim (LNV) en Willem Dekkers (GD) nemen jullie mee in de actuele situatie van vogelgriep in Nederland, de verwachtingen voor komende winter, het belang van bioveiligheid met praktische tips en de stand van zaken rondom vaccinatie. Dit webinar werd georganiseerd door GD en AVINED in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Webinars terugkijken
Bekijk hier de webinars terug die GD in samenwerking met o.a. AVINED en WBVR speciaal voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders georganiseerd heeft over vogelgriep in Nederland. 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.