Uitgebreide natte meting tijdens melken

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Waarom een natte meting?

Goed melken is de basis van een goede uiergezondheid. Een meting tijdens het melken geeft inzicht in het functioneren van uw melkmachine en de melktechniek. Een gespecialiseerde GD-medewerker voert deze zogenaamde ‘natte meting’ uit aan de hand van metingen aan de melkinstallatie, een analyse van de melktechniek (van melker of het automatisch melksysteem) en een beoordeling van koeien. Op basis van de bevindingen volgt een advies waarmee de uiergezondheid te verbeteren is. 

Praktijkomstandigheden

De melkmachine en de melker (melktechniek) hebben veel invloed op de uiergezondheid op uw bedrijf.  Periodieke controle en onderhoud van de melkmachine door de leverancier zijn belangrijk voor het goed functioneren van de melkinstallatie. Maar een machine die ‘droog’ perfect functioneert en goed onderhouden is, blijkt in een aantal gevallen tijdens het melken toch problemen te veroorzaken. Als tijdens het melken bijvoorbeeld het vacuüm onder de speen te veel varieert, kunnen mastitisverwekkers de uier makkelijk binnendringen. Maar ook speenbeschadigingen, speenpuntvereelting of onvolledig uitmelken kunnen het gevolg zijn van een melkmachine die niet optimaal functioneert en/of een melktechniek die voor verbetering vatbaar is.
Andere redenen om een natte meting door GD te laten uitvoeren kunnen zijn: onrustige koeien tijdens het melken, het slecht laten schieten van de melk, traag melken, een lage melkfrequentie (AMS), luchtzuigen, afvallende melkstellen en een achterblijvende productie zonder duidelijke oorzaak. 
Een meting tijdens het melken is ook geschikt voor melkveehouders die geen  specifieke klachten hebben, maar die (preventief) willen laten controleren of het melkproces nog goed verloopt. 

Praktische adviezen

Bij het uitvoeren een de natte meting komt een gespecialiseerde en gecertificeerde GD-medewerker tijdens het melken bij u het gehele melkproces analyseren. 
De GD specialist  beoordeelt tijdens het melken onder meer het vacuüm onder de speen, het vacuüm in de kop van de voering, afvoer van de melk en hoe uw koeien zich gedragen tijdens het melken. Daarnaast worden de voeding, de huisvesting en het koe verkeer beoordeeld. Verder worden natuurlijk ook de uiergezondheidsgegevens bekeken. 
Binnen een paar uur heeft u de eerste concrete en praktische adviezen waarmee u direct aan de slag kunt om het resultaat op uw bedrijf te verbeteren. Daarnaast ontvangt u een rapport van de bevindingen met daarbij de schriftelijke adviezen. Dit rapport wordt, met uw instemming, ook naar uw dierenarts gestuurd.

Natte meting helpt uiergezondheid

De melkinstallatie is de motor van ieder melkveebedrijf. Of uw koeien nu worden gemolken in een melkstal of door een automatisch melksysteem, niets is belangrijker dan dat deze goed functioneert.Ook als de melkinstallatie jaarlijks ‘droog’ wordt doorgemeten en vaak goed wordt onderhouden, blijkt in sommige gevallen dat deze tijdens het melken toch problemen kan geven. Als bijvoorbeeld het vacuüm onder de speen te veel varieert, kunnen mastitisverwekkers de uier makkelijk binnendringen. Maar ook speenbeschadigingen, speenpuntvereelting of onvolledig uitmelken kunnen het gevolg zijn van een melkmachine die niet optimaal functioneert of een melktechniek die voor verbetering vatbaar is. 


Een meting tijdens het melken, een zogenoemde natte meting, geeft u inzicht in het functioneren van uw melkmachine en de melktechniek. Aan de hand van metingen aan de melkinstallatie, een analyse van de melktechniek (van melker of het automatisch melksysteem) en een beoordeling van koeien krijgt u een advies waarmee de uiergezondheid te verbeteren is.

Te veel mastitis, onrustige koeien tijdens het melken, het slecht laten schieten van de melk, traag melken, een lage melkfrequentie (AMS) of luchtzuigen kunnen ook aanleiding zijn tot het uitvoeren van een natte meting. Zijn er geen specifieke klachten, maar wilt u (preventief) laten controleren of het melkproces nog goed verloopt? Ook dan kan een natte meting heel waardevol zijn.

Heeft meer dan 10% van uw koeien vereelte of uitgestulpte slotgaten? Dan is dat een ‘signaal’ dat het functioneren van de melkmachine of melktechniek beter kan.

In bovenstaande meting is te zien dat het pulsatievacuüm (groen) te sterk fluctueert
Door tijdens het melken het pulsatievacuüm, het vacuüm onder de speen en het zogenaamde kopvacuüm te meten, kan informatie verkregen worden over het functioneren van de melkinstallatie maar ook over bijvoorbeeld de effectiviteit van de voorbehandeling op het laten schieten van de melk. In bovenstaande meting is te zien dat het pulsatievacuüm (groen) te sterk fluctueert. Dit kan het goed uitmelken van de koeien belemmeren.

Samengevat omvat een GD natte meting:

 • Beoordeling/analyse uiergezondheidsgegevens (MPR en/of gegevens managementsysteem)
 • Bij AMS: analyse robotgegevens (aantal melkingen, weigeringen, mislukkingen)
 • Metingen melkmachine tijdens het melken 
 • Beoordeling melkmethode door melker of AMS (voorbehandelen, aansluiten, melken, speendesinfectie) 
 • Beoordeling koeien (speenconditie, uitmelken gedrag tijdens melken.)
 • Beoordeling uiergezondheidsmanagement (waaronder huisvesting, hygiëne, koecomfort, ventilatie en  rantsoen)  .
 • Mondeling advies en schriftelijke rapportage over de bevindingen. 

Met een GD natte meting krijgt u een objectief beeld van de belangrijkste verbeterpunten in uw bedrijfsvoering op het gebied van melkwinning en uiergezondheid.

Natte meting aanvragen

Natte meting en deelnemer Mastitis Tankmelk 

Als deelnemer van Mastitis Tankmelk heeft u zeer waardevolle extra informatie over uiergezondheidssituatie. De GD specialist heeft hiermee nog meer gegevens voorhanden die inzichten geven. Zo kan het advies nog bedrijfsspecifieker gemaakt worden. Deelnemers van Mastitis Tankmelk krijgen daarom een korting op de prijs van een natte meting. Klik hier om als deelnemer van Mastitis Tankmelk een Natte meting aan te vragen

Geef mastitis geen kans!

Met Mastitis Tankmelk krijg je:

 • inzicht in de mastitiskiemen op jouw bedrijf
 • inzicht in de antibioticagevoeligheid van deze mastitiskiemen
Vertel me meer! 

Feiten over uiergezondheid

 • Onderzoek wijst uit dat melken met handschoenen de hoeveelheid bacteriën met 75% reduceert t.o.v. melken met blote handen. 
 • Een productie meer dan 12 kg melk / dag geeft een groter risico voor een infectie tijdens of na de droogstand. 
 • Coliformen en omgevingsgebonden streptokokken kunnen in de melk komen doordat mest in de melkstellen wordt gezogen. 
 • Koeien met mastitis hebben een 11% lager drachtigheidspercentage. 

Meer feiten

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.