Kwaliteit drinkwater Kleine Herkauwers

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Goed drinkwater is een essentieel onderdeel van een gezonde voeding. Het besef dat een geit die onvoldoende drinkt ook minder vreet en daarmee minder produceert is in toenemende mate aanwezig. Drinkwater is een basisbehoefte voor geiten. Water is één van de belangrijkste nutriënten voor de geit. Kwalitatief goed, smakelijk en kiemarm drinkwater is een voorwaarde voor gezonde geiten en een optimale melkproductie. 

Waarom is drinkwater zo belangrijk?

Een goede wateropname is belangrijk voor een goede voeropname en pensfunctie. Het komt de diergezondheid en de productie van de geiten ten goede. Geiten hebben een sterk ontwikkeld reukorgaan. Als het water niet fris ruikt, zullen ze minder water opnemen met mogelijk nadelige gevolgen. 

Wat zijn criteria waar drinkwater aan moet voldoen?

Drinkwater moet voldoen aan drie criteria: 

 • Het water moet smakelijk zijn. Als smaak en geur van het water afwijken, zullen geiten minder water opnemen.
 • Het water mag niet schadelijk zijn. Het water kan smakelijk zijn, maar qua samenstelling toch schadelijk zijn. Zo bepaalt de aanwezigheid van stikstofverbindingen, zoals ammonium, nitriet en nitraat grotendeels of water wel of niet schadelijk is voor dieren.
 • Het water moet goed bereikbaar zijn. Daarmee bedoelen we dat geiten voldoende drinkplekken moeten hebben om water te kunnen drinken en deze plekken moeten goed bereikbaar zijn. In elke pot moeten voldoende drinkplekken zijn en een extra drinkgelegenheid na de melkstal is gewenst.

Kunt u  zelf op een eenvoudige manier de waterkwaliteit beoordelen? 

U kunt zelf een eerste indruk van de waterkwaliteit krijgen door het drinkwater te beoordelen op geur, kleur, helderheid en bezinksel. Als u ruikt dat het water niet fris is, dan ruikt de geit het zeker en zal ze minder water opnemen. Afwijkingen aan kleur, helderheid en bezinksel zijn goed te zien door een watermonster tegen het licht te houden. Is de kleur afwijkend, is het water troebel en is er sprake van bezinksel, dan is het verstandig om het water verder laten onderzoeken.

Wanneer is wateronderzoek nodig?

Wateronderzoek is aan te raden in de volgende situaties:

 • Als de beoordeling op geur, kleur, helderheid en bezinksel afwijkingen aan het licht brengt;
 • Als een nieuwe bron in gebruik wordt genomen;
 • Als er sprake is van gezondheidsklachten of tegenvallende productie.

Hoe vaak is wateronderzoek nodig om de kwaliteit te beoordelen? 

Dat hangt er van af waar en met welk doel het watermonster wordt genomen. Wij raden wateronderzoek in ieder geval aan als sprake is van een van de hierboven genoemde situaties. Daarnaast is het goed om te bedenken dat water bij de bron of bij de inkomende leiding van het waterleidingbedrijf van prima kwaliteit kan zijn maar bij de drinkplekken niet meer. Daarbij kan dan ook nog verschil optreden tussen de waterkwaliteit bij drinknippels en vlotterbakjes aan de ene kant en drinkbakken aan de andere kant. Een van de zaken die aandacht kan verdienen is de binnenzijde van waterleidingen. Daar kan zich een slijmerige laag ontwikkelen die kwaliteit en smakelijkheid van drinkwater negatief beïnvloedt. 

Hoe moet het watermonster worden genomen?

Voor wateronderzoek kunnen uitsluitend steriele potjes van minimaal 180 ml worden gebruikt die speciaal zijn bestemd voor drinkwateronderzoek. Bij het nemen van het monster is het van belang om de binnenkant van het potje of de binnenkant van het deksel nooit aan te raken. Bij twijfel is het verstandig om vooraf contact op te nemen met GD.

Welke onderzoeken zijn er mogelijk?

In eerste instantie vindt meestal onderzoek plaats op de volgende acht belangrijke parameters: ammonium, nitriet, natrium, ijzer, mangaan, hardheid en mest- en bacteriologische verontreiniging. Daarnaast voert GD de pakketten ‘Veedrinkwater chemisch onderzoek’ bij installatie van een nieuwe bron en ‘Veedrinkwater geschiktheid inclusief visuele en geurbeoordeling’ bij gezondheidsproblemen. In specifieke situaties zijn aanvullende bepalingen mogelijk.

Welke zaken komt GD onderweg zoal tegen? 

Onder andere het niet ontijzeren van water; ijzer zorgt voor een bijsmaak. Bronwater dat niet goed belucht wordt, het gas onder de grond kan dan niet weg en komt met het water omhoog. Ook dat geeft vervelende luchtjes en bacteriën kunnen daarop groeien. Hoge kiemgetallen in oude waterleidingsystemen. Biofilm in de waterbakken en het leidingensysteem. 

Wat is een biofilm? 

Een biofilm is een verzamelnaam voor een laagje slijm dat ontstaat doordat organismen zich gaan vermeerderen. Onder andere vetten, ijzer en mangaan kunnen neerslaan. Hier kunnen microörganismen en schimmels zich gaan nestelen en vermeerderen. Het is een voedingsbodem voor kiemen. 

Waar kan biofilm zich vormen?

Eigenlijk overal waar het water niet of nauwelijks stroomt, bijvoorbeeld in voorraadvaten, stukken leiding, in drinkbakken. Je kunt het zelf voelen in de drinkbak. Als er aan de binnenkant een plakkerige laag zit, dan is dat biofilm.

Hoe vaak zou je drinkbakken schoon moeten maken? 

Dat is per bedrijf verschillend. Als je ziet en voelt dat de drinkbak niet schoon is moet je deze leeg laten lopen, goed met een borstel schoonmaken, ook bij de vlotter, en regelmatig controleren. Mocht de drinkbak na één of enkele dagen al weer een biofilmlaagje bevatten, dan zou je het water verder kunnen onderzoeken om de oorzaak hiervan te achterhalen en het structureel oplossen. 

Conclusie 

Het besef dat voldoende drinkplekken en een goede waterkwaliteit en -smakelijkheid belangrijk zijn is bij veel melkgeitenhouders aanwezig. Door die kwaliteit en smakelijkheid regelmatig te laten onderzoeken voorkomt de melkgeitenhouder dat hij voor verrassingen komt te staan. Water dat bij binnenkomst van goede kwaliteit en smakelijkheid is hoeft dat namelijk niet te zijn op de drinkplek. 


Wilt u watermonsters insturen?
Bekijk onze informatie over watermonsters nemen en inzenden

 

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.