Mortellaro

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Mortellaro

Mortellaro of digitale dermatitis is een infectie van de huid op de overgang huid-hoorn en wordt het meest gezien in het balgebied tussen beide klauwen. De oorzaak van deze aandoening is een bacteriële infectie en wordt vooral gezien bij jonge melkkoeien gedurende 1-4 maanden na afkalven in combinatie met stinkpoot, hogere producties (dunne mest), overbezetting, natte roosters etc.

Aanpak van Mortellaro

Mortellaro is te onderscheiden in verschillende stadia en al deze stadia behoeven een ander plan van aanpak. Soms zijn de toegepaste preventieve maatregelen op uw bedrijf al voldoende, maar soms is er meer nodig. Onderstaand leggen we u uit welke stappen tijdens welk stadium wenselijk zijn.

Regelmatig preventieve klauwverzorging, droge leefomgeving en niet te veel krachtvoer voeren, weidegang en een regelmatig gebruik van een voetbad helpen Mortellaro te voorkomen.

Mortellaro kan worden behandeld met een antibioticum bevattende spray of een koper en zinkchelaat bevattende preparaat.Zowel voor de preventie als voor de genezing van alle klauwaandoeningen is goede voeding noodzakelijk. Spoorelementen en vitaminen zijn van essentieel belang voor de vorming van klauwhoorn en de huidweerstand. Sterke en gezonde klauwen zijn beter beschermt tegen onder andere de ziekte van Mortellaro. 

Voor de aanpak van Mortellaro is het belangrijk te weten in welk stadium van Mortellaro uw bedrijf zich bevindt. Er zijn drie verschillende stadia:

 1. geen Mortellaroof een enkel dier met Mortellaro;
 2. acute Mortellaro, vaak gekenmerkt door een aardbeiachtig oppervlakte met lange haren rondom de wond, twee tot vier centimeter in doorsnede en pijnlijk bij aanraken;
 3. chronische Mortellaro, vergelijkbaar met punt twee, maar dan met een duidelijke korst op de wond en niet pijnlijk bij aanraken.

Elk stadium van Mortellaro behoeft een ander plan van aanpak.

 

 1. Geen Mortellaro of een enkel dier met Mortellaro
  Bij afwezigheid van Mortellaro, of als een enkel dier Mortellaro heeft, kunt u ervan uitgaan dat de preventieve maatregelen die u op dit moment op uw bedrijf toepast om acute Mortellaro te voorkomen volstaat.  De meeste bedrijven passen één keer per veertien dagen een doorloopbad toe. De meest veilige strategie is om de huidige preventieve maatregelen consequent door te voeren. U kunt ook overwegen om minder voetbaden toe te passen (bijvoorbeeld één keer per veertien dagen een voetbad).

  Uit onderzoek van GD is gebleken dat Mortellaro goed te voorkomen is door een gesloten bedrijfsvoering toe te passen en te zorgen voor goede roosterhygiëne en droge roosters. Ook de mogelijkheid om dieren met acute Mortellaro direct te behandelen in een behandelbox en een goede eigen wil om Mortellaro te beheersen kunnen bijdragen aan het voorkomen ervan. Op deze bedrijven lukt het zelfs om zonder gebruik van een doorloopbad Mortellaro kwijt te raken of te beheersen. 

   

 2. Acute Mortellaro
  Runderen met acute Mortellaro kunnen het beste direct lokaal behandeld worden met een daarvoor geregistreerd diergeneesmiddel (vraag uw dierenarts om meer informatie). Recent onderzoek heeft aangetoond dat de kans op herstel bij wondjes kleiner dan twee centimeter groter is dan de kans op herstel bij grotere plekken. Daarnaast bevordert behandeling onder verband (minimaal  drie dagen) de kans op herstel.

  Bij onvoldoende herstel wordt geadviseerd de behandeling te herhalen. Bij totaal uitblijven van herstel wordt geadviseerd te overwegen het dier vroegtijdig af te voeren om de infectiedruk op het bedrijf te verminderen. Laat koeien met acute Mortellaro bij voorkeur niet door een doorloopbad  gaan.

   

 3. Chronische Mortellaro
  Bij veel runderen met chronische Mortellaro wordt het consequent inzetten van een doorloopbad geadviseerd, met name om een overgang van chronisch naar acute Mortellaro te voorkomen. Houd er rekening mee dat moderne middelen frequenter worden toegepast dan bij bijvoorbeeld formaline (eens per veertien dagen, twee melkmalen). Toepassing van moderne middelen gedurende twee dagen per week (acht weken) in een Deens onderzoek had geen goede preventieve werking, zowel wat betreft genezing van bestaande plekken als ook preventie van nieuwe plekken (Thomsen et al., 2008)*.

*Thomsen PT, Sørensen JT, Ersbøll AK. 2008. Evaluation of three commercial hoof-care products used in footbaths in Danish dairy herds. J. Dairy Sci. 91:1361-5.

Het verloop van een Mortellaro-infectie

Inzicht in de verschillende stadia en de infectiedruk van Mortellaro kunnen u helpen bij het kiezen van de beste strategie op uw bedrijf om Mortellaro aan te pakken.

Mortellaro kent verschillende stadia, ook wel M-stadia genoemd. M0 staat voor gezonde klauwen zonder Mortellaro, M2 voor acute, pijnlijke Mortellaro infectie en M4 voor chronische Mortellaro infectie (niet pijnlijk bij aanraking).

Het verloop van een Mortellaro-infectie

M score systeem Mortellaro (D Döpfer 1997)

De verschillende Mortellaro stadia op een bedrijf  kunnen in elkaar overgaan. Als er geen actie ondernomen wordt zal  een deel van de dieren langer acute pijnlijke Mortellaro infecties hebben en een deel (veel) langer met een chronische Mortellaro infectie blijven rondlopen. Op deze manier kan de infectiedruk en het risico van een infectie voor koeien met gezonde klauwen toenemen.

Het is belangrijk om u te realiseren dat de acute (M2) en chronische (M4) stadia van Mortellaro een andere behandelingsmethode behoeven.

De uitslag Klauwgezondheid Tankmelk geeft de ernst van een Mortellaro infectie op een bedrijf weer zodat u weet welke aanpak op uw bedrijf het meest effectief is om Mortellaro aan te pakken. Hieronder vindt u de verschillende uitslag categorieën van de Mortellaro-test binnen Klauwgezondheid Tankmelk en het daarbij behorende behandeladvies om Mortellaro zo effectief mogelijk terug te dringen op uw bedrijf.

Weinig antistoffen, veel gezonde klauwen (M0)
In de ideale situatie zijn er weinig antistoffen tegen Mortellaro in de koppel aanwezig. Dit betekent dat het grootste gedeelte van de koeien gezonde klauwen heeft (M0). Het toegepaste management lijkt dus goed te werken, het advies is dan ook om dit voort te zetten.

Veel antistoffen, veel chronische Mortellaro (M4)
Zijn er veel antistoffen aangetoond, dan betekent dit dat veel koeien chronische Mortellaro (M4) hebben. Bij deze uitslag is het advies om consequent voetbaden te blijven of gaan gebruiken om de infectiedruk naar beneden te brengen. Daarnaast dienen er maatregelen genomen te worden om de  hygiëne in de buurt van de klauwen fundamenteel te verbeteren.

Zeer veel antistoffen, veel acute Mortellaro (M2)
Zijn er zeer veel antistoffen aangetoond, dan betekent dit waarschijnlijk dat veel koeien acute Mortellaro (M2) hebben. Bij deze uitslag is het advies om deze dieren op te sporen en individueel te behandelen met een geregistreerd middel. Bij koeien met een ernstige lokale M2 wond draagt het toepassen van een verband gedurende drie dagen bij aan een betere genezing. Deze behandeling moet herhaald worden totdat de M2 wond genezen is. Het is niet wenselijk om in dit stadium voetbaden te gebruiken. 

Voorkomen van Mortellaro bij het jongvee

Op de meeste bedrijven worden dieren als melkvaars besmet, terwijl op andere bedrijven ook al het jongvee besmet is door het gemeenschappelijk huisvesten (drachtige pinken met droge koeien, via de mestschuif) of via besmette laarzen. Als dieren als pink Mortellaro hebben doorgemaakt is de kans dat het zich bij deze melkvaarzen opnieuw openbaart veel groter dan bij dieren die dit niet als pink hebben doorgemaakt.

Dat dit niet zonder gevolgen blijft, bleek uit een Zweeds onderzoek (2011), waarbij  koeien met Mortellaro ongeveer 5,5 kg minder melk per dag produceerden twee tot drie weken na het moment van besmetting. Ter vergelijk, koeien met zoolzweren hadden de neiging minder melk te produceren tot twee maanden na ontstaan. Daarnaast heeft Mortellaro door de pijnlijkheid hiervan ook duidelijk invloed op o.a. het tochtig laten zien en daarmee ook op de vruchtbaarheid.  

Inzicht met Klauwgezondheid Tankmelk

Met Klauwgezondheid Tankmelk krijgt u via tankmelkonderzoek inzicht in de hoeveelheid antistoffen tegen Mortellaro bij uw koppel melkkoeien. U krijgt een uitslag met een passend en praktisch advies om Mortellaro op uw bedrijf terug te dringen. Zo kiest u de juiste therapie en bedrijfsmanagementmaatregelen om de Mortellaro infectiedruk op uw bedrijf te verlagen en daarmee de levensduur van het vee en uw werkplezier te laten toenemen. Meer informatie over Klauwgezondheid Tankmelk

Meer informatie over de aanpak van klauwaandoeningen

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.