Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

De monitoring is een gezamenlijk initiatief van de sector en de overheid. GD is de uitvoerder van deze monitoring. De uitkomsten geven inzicht in de gezondheid van paarden, trends en introductie van nieuwe aandoeningen. Zo deelt GD via een vaste rubriek 'Monitoring' in de Veterinair, via de nieuwsbrieven en social media berichten waarin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader wordt toegelicht.

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de paarden genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

Actueel

Monitoringsrapportages paard

Periodiek wordt voor elke diersector een rapportage over de uitkomsten van de monitoring opgesteld en gedeeld met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

Interessante pathologiecasussen gezocht

Casussen van mogelijk infectieuze of toxicologische aard zijn waardevol voor de diergezondheidsmonitoring. Daarom is het mogelijk om, in overleg met de specialisten van de Helpdesk Paard, gesubsidieerd pathologisch onderzoek op paarden uit te laten voeren. Dit kan meerdere dieren op een locatie betreffen of een individueel dier met een bijzonder klinisch beeld.

Deze secties worden ingezet als gericht monitoringsinstrument. Het daarom noodzakelijk om, voorafgaand aan het insturen, te overleggen met en toestemming te krijgen van de specialisten van de Helpdesk Paard. Zowel het ophalen van het paard (tijdens werkdagen) als de sectie wordt gefinancierd vanuit de monitoring en is dus kosteloos voor de klant.

Bedrijfsbezoeken Paard

De Helpdesk Paard is er voor telefonisch overleg over infectieziekten, of symptomen daarvan, bij paarden. Ook vragen op het gebied van toxicologie komen soms voorbij. Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk om, samen met een specialist van GD, naar een bedrijf te gaan waar een probleem speelt op het gebied van een infectieziekte (of symptomen die daarbij passen). Doel van zo’n bezoek is de dierenarts en eigenaar te ondersteunen door gezamenlijk de situatie op het bedrijf te bekijken en bespreken en te overleggen wat een goede aanpak en adviezen zouden kunnen zijn. Van het bezoek wordt achteraf ook een verslag met de besproken punten en adviezen toegezonden aan dierenarts en eigenaar. Eerder zijn bijvoorbeeld bezoeken afgelegd op een bedrijf met veulensterfte door Clostridium, een bedrijf met meerdere abortussen en vermagerende dieren en een bedrijf met neurologische rhinopneumonie. Vanwege de monitoringsdoelstelling die de helpdesk vervult kunnen deze bezoeken bekostigd worden vanuit de financiering van de helpdesk.

Ben je dierenarts en heb je een vraag? Neem dan contact op met de Helpdesk Paard via 088 20 25 555. De Helpdesk Paard is er voor telefonisch overleg over infectieziekten, of symptomen daarvan, bij paarden. Ook vragen op het gebied van toxicologie komen soms voorbij. Ben je eigenaar van een paard? Neem dan contact op met de eigen dierenarts. Hij of zij kan dan, indien gewenst, contact met ons opnemen.

Disclaimer

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de veestapel genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

De resultaten in deze publicaties mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de leden van de Begeleidingscommissie Monitoring Diergezondheid verwerkt of gebruikt worden (bijv. in wetenschappelijk onderzoek) tenzij sprake is van citatie. Op citaties is auteursrecht van toepassing.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.