Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

De monitoring is een gezamenlijk initiatief van de sector en de overheid. GD is de uitvoerder van deze monitoring. De uitkomsten geven inzicht in de gezondheid van pluimvee, trends en introductie van nieuwe aandoeningen. Zo deelt GD via een vaste rubriek 'Monitoring' in onze vakbladen Pluimvee en Veterinair, via de nieuwsbrieven Actueel Pluimvee en Actueel Veterinair en social media berichten waarin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader wordt toegelicht.

Actueel

Veekijkernieuws pluimvee

Wil je op de hoogte blijven van actualiteiten vanuit de diergezondheidsmonitoring? Met het Veekijkernieuws informeren wij je elk kwartaal over actualiteiten, trends en ontwikkelingen, casuïstiek, de verschillende monitoringsinstrumenten en de mensen achter de monitoring. Mocht er tussendoor iets belangrijks spelen dan sturen wij daarover een e-mail. Daarnaast delen we periodiek een rapportage met de uitkomsten van de monitoring met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

April 2024

In dit nummer:

 • Laagpathogene vogelgriep aangetoond
 • Klinische salmonella enteritidis bij leghennen
 • Aanmelden sectiemateriaal
 • Toename van meldingen cloacitis
 • Diergezondheidsbarometer pluimvee

Rapportages Monitoring Diergezondheid

Periodiek wordt voor elke diersector een rapportage over de uitkomsten van de monitoring opgesteld en gedeeld met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

Slachtlijnflyer

De NVWA wil graag dat GD haar op de hoogte houdt van nieuwe klinische beelden of trends in aandoeningen waar slachterijmedewerkers mee geconfronteerd kunnen worden. GD brengt daarom flyers voor NVWA-medewerkers uit met daarin onder andere opmerkelijke bevindingen uit de dierziektemonitoring in de betreffende rapportageperiode.

GD magazine - onderdeel Monitoring

In het GD magazine voor pluimveehouders is een vaste rubriek 'Monitoring' opgenomen, waarin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader wordt toegelicht.

Monitoringsschema's

GD en AVINED zetten zich in om de sector van informatie te voorzien, onder andere omtrent de (verplichte) monitoring voor pluimvee. In het verleden waren er schema’s voor de verschillende sectoren en diertypen te vinden op de website van het Productschap. De schema’s zijn nu te vinden op de website van AVINED. 

Centrale Registratie Antibiotica (CRA)

Vanaf 1 januari 2011 geldt voor vleeskuikens en per 1 mei 2011 voor fok- en vermeerderingspluimvee opgenomen in IKB-KIP, de verplichting tot centrale registratie van voorgeschreven antibiotica in Centrale Registratie Antibiotica (CRA). Daarnaast geldt per 1 januari 2012 voor de legsector dezelfde verplichting, opgenomen in IKB-EI. Sinds 1 januari 2015 is de verplichting tot registratie vastgelegd in de Regeling Diergeneeskundigen.

Disclaimer

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de veestapel genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

De resultaten in deze publicaties mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de leden van de Begeleidingscommissie Monitoring Diergezondheid verwerkt of gebruikt worden (bijv. in wetenschappelijk onderzoek) tenzij sprake is van citatie. Op citaties is auteursrecht van toepassing.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.