Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

De monitoring is een gezamenlijk initiatief van de sector en de overheid. GD is de uitvoerder van deze monitoring. De uitkomsten geven inzicht in de gezondheid van rundvee, trends en introductie van nieuwe aandoeningen. Zo deelt GD via een vaste rubriek 'Monitoring' in onze vakbladen Herkauwer en Veterinair, via de nieuwsbrieven Actueel Rund en Actueel Veterinair en social media berichten waarin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader wordt toegelicht.

Actueel

Veekijkernieuws rund

Wil je op de hoogte blijven van actualiteiten vanuit de diergezondheidsmonitoring? Met het Veekijkernieuws informeren wij je elk kwartaal over actualiteiten, trends en ontwikkelingen, casuïstiek, de verschillende monitoringsinstrumenten en de mensen achter de monitoring. Mocht er tussendoor iets belangrijks spelen dan sturen wij daarover een e-mail. Daarnaast delen we periodiek een rapportage met de uitkomsten van de monitoring met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

December 2023

In dit nummer:

 • Blauwtong serotype-3 bij rundvee: klinische verschijnselen, pathologie en stand van zaken
 • Update ongevoeligheid bacteriën uit materiaal van dieren van niet-melkleverende bedrijven
 • Koeien met bloedarmoede en/of bloedwateren na het toedienen van een voeradditief
 • Rundveegezondheid in Nederland derde kwartaal 2023

Specifieke Monitoring

Veel veehouders weten heel goed welke dierziekten er wel of niet op hun bedrijf spelen en houden hun statussen nauwlettend in de gaten. Maar weet u ook hoe we er landelijk voor staan? GD onderzoekt eens per twee jaar de status van een aantal belangrijke infectieuze aandoeningen in de Nederlandse rundveehouderij. Wat houdt deze 'specifieke monitoring' in, en wat zijn de resultaten? 

Disclaimer

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de veestapel genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

De resultaten in deze publicaties mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de leden van de Begeleidingscommissie Monitoring Diergezondheid verwerkt of gebruikt worden (bijv. in wetenschappelijk onderzoek) tenzij sprake is van citatie. Op citaties is auteursrecht van toepassing.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.