Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

De monitoring is een gezamenlijk initiatief van de sector en de overheid. GD is de uitvoerder van deze monitoring. De uitkomsten geven inzicht in de varkensgezondheid, trends en introductie van nieuwe aandoeningen. De monitoring varkensgezondheid bestaat uit drie aandachtsgebieden. GD verzamelt en analyseert gegevens van:

 • pathologieresultaten (op basis van uitslagen van de sectiezaal van GD);
 • de Veekijker (telefonische helpdesk voor veehouders en dierenartsen);
 • Online Monitor (sinds 2015 worden tijdens de bedrijfsbezoeken bij varkenshouders de klinische waarnemingen vastgelegd door de dierenarts en geanalyseerd door GD). Meer over de Online Monitor

GD deelt via een vaste rubriek 'Monitoring' in onze vakbladen Varken en Veterinair, via de nieuwsbrieven Actueel Varken en Actueel Veterinair en social media berichten waarin een onderwerp of een bevinding uit de monitoring nader wordt toegelicht.

Actueel

Veekijkernieuws varken

Wil je op de hoogte blijven van actualiteiten vanuit de diergezondheidsmonitoring? Met het Veekijkernieuws informeren wij je elk kwartaal over actualiteiten, trends en ontwikkelingen, casuïstiek, de verschillende monitoringsinstrumenten en de mensen achter de monitoring. Mocht er tussendoor iets belangrijks spelen dan sturen wij daarover een e-mail. Daarnaast delen we periodiek een rapportage met de uitkomsten van de monitoring met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

Augustus 2021

In dit nummer:

 • Trends in de monitor: resultaten Online Monitor
 • Trend uitval zeugen
 • Bijzondere bevindingen
 • Varkensgezondheid in Nederland, eerste kwartaal 2021

Raportages Monitoring Diergezondheid

Periodiek wordt voor elke diersector een rapportage over de uitkomsten van de monitoring opgesteld en gedeeld met de opdrachtgevers en stakeholders. Deze rapportage is tevens de basis voor communicatie naar andere betrokken partijen.

Disclaimer

Bij het lezen van nieuws uit de monitoring moet rekening worden gehouden met de wijze waarop alle informatie is verzameld. In de reactieve monitoring wordt geen representatieve steekproef van de veestapel genomen. Daarom kunt u de gegevens uit de reactieve monitoring niet één op één vertalen naar de mate van voorkomen van de dierziekte in Nederland.

De resultaten in deze publicaties mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de auteurs of de leden van de Begeleidingscommissie Monitoring Diergezondheid verwerkt of gebruikt worden (bijv. in wetenschappelijk onderzoek) tenzij sprake is van citatie. Op citaties is auteursrecht van toepassing.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.