Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Hittestress adviezen pluimvee

kip

De adviezen van het Platform Hittestress die hier zijn weergegeven vormen een toolbox waaruit u een keuze kunt maken. Betrek uw adviseurs bij het maken van een keuze uit de geboden adviezen en de uitwerking daarvan op uw bedrijf. Verschillen tussen rassen, staltypen, productieniveau en (weers)omstandigheden ter plaatse moeten hierbij in ogenschouw worden genomen. De adviezen kennen een opbouw; De adviezen in de categorie 'geen hittestress' zijn altijd van toepassing, bij toename van de THI zijn de andere adviezen aanvullend van toepassing. 

Onderstaande adviezen zijn op basis van THI. Het Klimaatpatform Pluimvee werkt voor vleeskuikens niet met THI, maar met temperatuur en de volgende vuistregel voor vleeskuikens: klimaatrichtlijnen vleeskuikens 

Bekijk hieronder de adviezen en achtergrond informatie per mate van hittestress. De hittestresscheck kent de volgende categorieën. Deze zijn herkenbaar aan de volgende kleuren. 

 Geen stress   Lichte stress   Licht tot matig  Matig tot zwaar    Zeer hoog

 

Nog geen hittestress (THI <73) Welke voorbereidingen kunt u treffen?

Adviezen 

 • Investeer in een relatieve luchtvochtigheidssensor (RV-sensor) zodat de THI/gevoelstemperatuur* in de stal te bepalen is
 • Zorg bij nieuwbouw of renovatie voor een goed geïsoleerd dak en overweeg tunnelventilatie als aanvulling
 • Zorg voor een goed functionerend alarmsysteem en noodstroomaggregaat en controleer deze minimaal éénmaal per maand
 • Controleer de werking en plaatsing van de voelers in de stal
 • Zorg dat de klimaatcomputer naar behoren functioneert
 • Zorg ervoor dat de luchtinlaten, ventilatoren en kokers schoon, vrij toegankelijk en goed afgesteld zijn
 • Reinig/spoel het koelsysteem (legionella) en controleer de werking ervan
 • Zorg ervoor dat er steunventilatoren klaar staan bij stallen met natuurlijke ventilatie of bij beperkte ventilatiecapaciteit

 

Lichte hittestress (THI 73 t/m 76) Welke maatregelen kunt u treffen?

Adviezen

 • Creëer schaduw in de buitenuitloop
 • Beperk activiteiten in de stal, maar laat de dieren wel in de benen komen zodat de warmte tussen de dieren uit kan
 • Houd het strooisel droog
 • Schakel een eventueel koelsysteem in en wacht niet tot de warmte 'in de stal zit'
 •  Zorg dat er op tijd en voldoende wordt uitgeladen bij vleeskuikens

 

Licht tot matige hittestress (THI 77 t/m 80) Belangrijke extra maatregelen 

Adviezen

 • Verander het voerschema: voer niet op het warmste moment van de dag
 • Geen donkerperiode op warmste moment: zorg voor matige activiteit op het warmste moment van de dag
 • Verstrek extra Vitamine C via het drinkwater minimaal één dag vóór de verwachte hittestress

 

Matig tot zware hittestress (THI 81 t/m 84) Belangrijke extra maatregelen

Adviezen 

 • Zorg voor een luchtsnelheid rond 3m/s op dierniveau. Gebruik hiervoor eventueel extra ventilatoren
 • Verstrek extra elektrolyten in het drinkwater
 • Houd het strooisel droog
 • Voorkom dat het drinkwater opwarmt door te koelen of door regelmatig de drinkleidingen te spoelen

 

Zeer zware hitte stressZeer hoge hittestress  (THI >84) Belangrijke extra maatregelen

Adviezen

 • Koel de dieren door middel van bevochtiging in combinatie met luchtsnelheid. Zorg ervoor dat de dieren weer droog zijn wanneer de temperatuur daalt
 • Verminder de voergift

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.