Kalverdiarree tijdens melkperiode

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Elk melkveebedrijf kan te maken krijgen met diarree bij kalveren tijdens de melkperiode. Een vervelend probleem, zowel voor de kalveren als voor de veehouder. Kalveren met diarree kunnen een groeiachterstand oplopen en soms zelfs sterven.

Checklist: Kalverdiarree in de eerste veertien levensdagen

Kalverdiarree kan vele oorzaken hebben, dus het is altijd goed om naar meerdere factoren te kijken. Denk bijvoorbeeld ook aan biestmanagement, voeding en huisvesting van het kalf. Een checklist kan helpen bij het vinden van de oorzaak en dus bij het oplossen van het probleem. Onderstaande vragenlijst bevat factoren die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van kalverdiarree in de eerste veertien levensdagen, maar is niet volledig.

  Ja  Matig/soms  Nee 
Afkalven 
 
Komen er ook zieke koeien in de afkalfstal?   
Wordt de afkalfstal na elke afkalving voorzien van voldoende verse bodembedekking?   
Wordt de achterhand van de koe gereinigd vóór het kalveren en gebruikt u schone hulpmiddelen bij het afkalfproces?   
Wordt het kalf meteen na geboorte gehuisvest in een eenlingbox/iglo?   
Biestmanagement
 
Zorgt u voor een optimale hygiëne bij het winnen van de biest?   
Test u de biest vóór gebruik op hoeveelheid antistoffen?   
Krijgt een kalf direct na de geboorte minimaal 2 liter, en de eerste 6 uur in totaal minimaal 4 liter, eerste biest van de eigen moeder?   
Krijgt een kalf in totaal minimaal 6 liter eerste biest op de eerste dag?   
Krijgt het kalf de tweede en derde levensdag tweede- en derdedaagsbiest?   
Wordt de koe na kalven helemaal uitgemolken en wordt alle eerste biest (gekoeld) bewaard en gevoerd?   
Heeft u via de Biestopnamecheck weleens gecontroleerd hoeveel antistoffen (IgG) uw kalveren opnemen uit biest?   
Huisvesting      
Zijn de kalverboxen/iglo’s schoon voor gebruik?   
Heeft elk kalf een eigen emmer?   
Worden de (speen)emmers dagelijks goed schoongemaakt?   
Worden kalveren minimaal twee weken in een eenlingbox/iglo gehuisvest?   
Liggen alle jonge kalveren schoon, droog en vrij van tocht?   
Zijn de kalveren op leeftijd gehuisvest?   
Melkperiode
 
Voert u de kalveren in volgorde van jong naar oud, en bij ziekte, van gezond naar ziek?   
Krijgen de kalveren kunstmelk?   
Hanteert u de advieshoeveelheid (concentratie, hoeveelheid) op de melkpoederverpakking of van uw jongveespecialist?   
Maakt u de kunstmelk aan met water van 45-50 ºC en heeft de melk bij verstrekking een temperatuur van 39-40 ºC?   
Hebben de kalveren ook altijd beschikking over vers water?   
Wordt het water regelmatig onderzocht op geschiktheid voor het verstrekken aan jonge kalveren?   
Bij diarree 
 
Past u het voerschema aan (bijvoorbeeld naast melk extra elektrolyten, vaker melk verstrekken in kleinere hoeveelheden, et cetera)?   
Heeft u onderzoek gedaan naar de verwekker van de diarree?   
Evalueert u de behandeling regelmatig met uw dierenarts?   

Houd altijd rekening met de mogelijke rol van infectieziekten als BVD, IBR, salmonella of schmallenbergvirus.

Download deze checklist als PDF

Afkalven

Het voorkómen van diarree bij jonge kalveren begint in de afkalfstal. Een kalf dat tijdens of direct na de geboorte in aanraking komt met mest heeft meer kans op het ontwikkelen van diarree. Geboren worden op de roosters is dus een groot risico. Reinig daarom een koe die vuil is aan de achterhand. Zorg er ook voor dat de afkalfstal schoon is, zodat het kalf in schoon stro ter wereld komt. Maak bij het afkalfproces gebruik van schone hulpmiddelen en plaats het kalf meteen na geboorte in een schone eenlingbox of iglo.

Biestmanagement

De eerste biest is goud waard, want het bevat de meeste afweerstoffen. Melk daarom een afgekalfde koe altijd helemaal uit en bewaar de eerste biest die overblijft (gekoeld!). Zorg dat de eerste biest schoon gewonnen wordt (schone handen, uier en spenen reinigen, schone apparatuur). Meet de kwaliteit van de  biest door de hoeveelheid afweerstoffen in de biest te bepalen met bijvoorbeeld een refractometer. Lees hier meer over ons advies over de hoeveelheid biest.Het is ook mogelijk om droogstaande koeien te vaccineren, zodat kalveren via de biest meer weerstand krijgen voor rota-, corona- en coli-infecties. Lees hier meer over biestmanagement.

Wilt u weten of uw kalveren voldoende afweerstoffen hebben opgenomen uit de biest? Vraag dan de Biestopnamecheck aan. 

Huisvesting

Een schone droge omgeving zorgt ervoor dat een kalf zo min mogelijk met kiemen in aanraking komt. Kies voor materialen die eenvoudig te reinigen zijn. In hout of een ruwe ondergrond kunnen ziektekiemen bijvoorbeeld makkelijk achterblijven. Reinig het kalverhokje na elk kalf en probeer deze daarna een tijd leeg te laten staan. Houdt een kalf minimaal twee weken in een eenlingbox of iglo. Geef elk kalf een eigen emmer en reinig deze na elke voeding. Draai bij gebruik van een speenemmer ook regelmatig de speen van de emmer af en reinig deze goed. Zorg dat er geen restje melk in blijft staan. ’s Zomers trekt dit extra vliegen aan en het kiemgetal kan, zeker bij hogere temperaturen, snel stijgen. Om verspreiding van ziektekiemen binnen het bedrijf zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om kalveren tot zes maanden oud in een aparte stal te huisvesten, volledig gescheiden van oudere dieren. Bovendien is het advies om een all-in-all-out-systeem toe te passen. Lees hier meer over ons advies over huisvesting van kalveren tot zes maanden oud.

Melkperiode

Schakel na drie dagen biest over op kunstmelk. Voor de hoeveelheden kunt u de verpakking of uw jongveespecialist raadplegen. Vaak wordt hierbij de hoeveelheid poeder per liter melk aangegeven. Een concentratie van 150 gram per liter betekent 150 gram poeder mengen met 850 ml water. Probeer tussendoor zo min mogelijk te wijzigen van poeder en bereid de melk op de juiste temperatuur. Een te hoge aanmaaktemperatuur kan het eiwit in de melkpoeder beschadigen en daardoor een rol spelen bij het ontwikkelen van diarree. Verstrek de melk bij een temperatuur van 39-40 graden Celsius. Voer de kalveren in de goede volgorde, dus van jong naar oud, en bij ziekte van gezond naar ziek. Een kalf houdt van rust, reinheid en regelmaat. Probeer daarom altijd op dezelfde tijden te voeden. 

Bij diarree

Bij diarree is het belangrijk te zorgen dat een kalf voldoende vocht opneemt. Blijf het dier zolang mogelijk melk geven, maar dan vaker en in kleinere hoeveelheden. Tussendoor kunnen elektrolyten worden verstrekt. Verstrekt u alleen elektrolyten, doe dit dan niet langer dan een halve dag, tot maximaal één dag. In de meeste elektrolyten zitten namelijk onvoldoende voedingsstoffen, waardoor het kalf een ernstig energietekort krijgt. Start daarna weer met het vaak verstrekken van kleine hoeveelheden melk, en geef tussendoor elektrolyten. Kijk op de verpakking naar de advieshoeveelheden. Voorkom besmetting naar andere kalveren. Probeer te achterhalen of bepaalde infecties een rol spelen door het onderzoeken van de mest. Bespreek een plan van aanpak met uw eigen dierenarts. Lees hier meer over kalverdiarree tijdens de melkperiode. 

Wilt u weten of bacteriën, virussen of parasieten de mogelijke veroorzaker zijn van diarree tijdens de eerste veertien levensdagen? Lees dan hier meer informatie, of vraag het Pakket Kalverdiarree aan. 

Water

Zorg ervoor dat kalveren altijd de beschikking hebben over vers water. Jonge kalveren hebben nog geen goed ontwikkelde pens, des te meer reden dat  de kwaliteit van het water goed moet zijn. De criteria voor een goede waterkwaliteit voor de jongste kalveren zijn strenger dan voor koeien. Lees meer over de normen voor veedrinkwater voor kalveren. 

Wilt u water laten onderzoeken op geschiktheid? Vraag dan de Drinkbakcheck aan.

Preventie van diarree

 • Schone afkalfruimte en hygiëne bij het afkalven.
 • Huisvest het kalf de eerste 14 dagen in een schone eenlingbox of iglo.
 • Goede biestvoorziening: vlug, voldoende en hygiënisch
 • Elk kalf een eigen emmer óf emmers grondig reinigen na elke voerbeurt
 • Pasgeboren kalveren en kalveren met diarree apart huisvesten.
 • Werk van jong naar oud en verzorg zieke dieren het laatst.
 • Pas een all-in-all-out-systeem toe.
 • Eenlingsboxen en groepshokken grondig reinigen, goed laten drogen en een week leeg laten staan.

Gerelateerde dierziekten

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.