Toename van klinische uitbraken van Mycoplasma gallisepticum (Mg) bij commercieel pluimvee

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Toename van klinische uitbraken van Mycoplasma gallisepticum (Mg) bij commercieel pluimvee

4-1-2022: 

Via het Early Warning System (EWS) voor Mycoplasma gallisepticum (Mg) werd bij GD in het laatste kwartaal van 2021 een toename in klinische uitbraken van Mg gemeld, bij zowel leghennen als kalkoenen. In de laatste week van 2021 was er sprake van een klinische uitbraak van Mg bij vleesvermeerderingsdieren.

Een Mg-besmetting bij reproductiedieren heeft tot gevolg dat de eieren en de nakomelingen van het besmette koppel niet meer kunnen worden afgezet binnen Nederland en binnen de EU. Dit heeft grote economische consequenties voor een individueel Mg-besmet reproductiebedrijf. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat Mg-besmette leg- en kalkoenenkoppels een risico kunnen zijn voor reproductiedieren.

Bij het reproductiekoppel begonnen de problemen met acute uitval van zowel hennen als hanen. Op sectie werd door de praktiserende dierenarts hartzakontsteking, leverkapselontsteking en buikvliesontsteking vastgesteld waarbij E. coli kon worden geïsoleerd. In de loop van één week werden de problemen in de stal steeds duidelijker zichtbaar en hoorbaar: dikke koppen, ontstoken oogleden, ontstoken luchtpijpen en rochelende dieren. Op het moment van de uiteindelijke diagnose, een infectie met Mycoplasma gallisepticum, was de cumulatieve uitval opgelopen naar ruim 2 procent in één week. Er was geen daling van de eiproductie te zien en de symptomen beperkten zich tot één van de stallen.

Er zijn meerdere meldingen gedaan van Mg in pluimveedichte gebieden (zie kaart) met een duidelijke toename in de klinische gevallen (zie grafiek). Mg-kaart jan2022

Kaart: EWS-meldingen voor Mycoplasma gallisepticum (Mg) in de periode januari 2021 t/m eind december 2021 (Bron: GD;EWS)
Het aangekleurde gebied is gebaseerd op de eerste twee cijfers van de postcode en is daarmee indicatief voor de locatie van de melding, maar niet voor de grootte van het gebied met een verhoogd risico.

Mg-grafiek jan2022

Grafiek:  EWS-meldingen voor Mycoplasma gallisepticum (Mg) in de periode 2019 t/m eind december 2021 (Bron: GD;EWS).
Koppelbeeld ‘Beeld van Mg’ in het 4e kwartaal van 2021: vleesvermeerdering: n=1; leghennen: n=2; vleeskalkoenen: n=3

Monitoring en preventie van Mg bij reproductiedieren vindt plaats vanuit EU-regelgeving (Animal Health Regulation, EU 2019/2035). De monitoring van Mg bij legbedrijven en bedrijven met vleeskalkoenen is vastgelegd op nationaal niveau in de Regeling houders van dieren, waarbij eindleg-koppels en vleeskalkoenenkoppels worden onderzocht op de aanwezigheid van Mg-antistoffen voordat de dieren worden geslacht.

Meer informatie over Mg 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.