Jongvee en weidegang

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Weiden is voor veel melkveehouders ‘mooi werk’, bovendien kan het economisch aantrekkelijk zijn. Maar weidegang vraagt ook om echt vakmanschap, zeker als het gaat om het in de hand houden van worminfecties. Zo is een goede weerstandsopbouw tegen long- en maagdarmworm in het eerste weideseizoen bepalend voor het voorkomen van wormschade in het latere leven. 

Voor longworm en maagdarmworm geldt dat het goed is als het jongvee tijdens de eerste weidegang een lichte besmetting oploopt; op deze manier wordt de weerstand tegen longwormen en maagdarmwormen gecontroleerd opgebouwd. (Bij leverbot geldt het tegenovergestelde: voorkom iedere besmetting.)
Het is belangrijk om u te realiseren dat de weides waarin u uw jongvee weidt, verschillende histories kunnen hebben. Afhankelijk van de historie van de dieren en de weides zijn een aantal belangrijke aandachtspunten aan te wijzen voor jongvee met weidegang, specifiek voor longworm en maagdarmworm.

Aandachtspunten longworm

Als jongvee alleen op weides loopt waar nooit rundvee loopt dat een eerder weideseizoen heeft doorgemaakt, noch in de weide ernaast, is de kans groot dat ze geen weidebesmetting voor longwormen opdoen. Fijn natuurlijk dat ze geen hoestklachten krijgen, maar dit betekent wel extra risico op een longworminfectie als ze straks als vaars in de melkveekoppel mee naar buiten gaan. Een optie is om het jongvee (gedurende een korte periode) achter de koeien (die eerder geweid hebben) aan te weiden (eventueel tussentijds 1x maaien). Houd er wel rekening mee dat dit voor enkele andere infectieziekten (bijvoorbeeld Paratbc) mogelijk niet zo’n goed advies is (mede afhankelijk van de leeftijd van het jongvee). Hierin zullen dus bedrijfsspecifieke keuzes gemaakt moeten worden.

Zodra hoestklachten optreden, speelt mogelijk een longworminfectie. U kunt via mestonderzoek  bevestigen of de hoestklachten veroorzaakt worden door een longworminfectie. Toont de uitslag van het onderzoek een longworminfectie aan, dan is behandeling aan te raden. Enkele weken na het begin van de klachten kan de diagnose ook via bloedonderzoek bevestigd worden.

Aandachtspunten maagdarmworm

Schade door maagdarmwormen is niet altijd even eenvoudig te herkennen. Diarree treedt maar zelden op en voordat je op het oog de groeivertraging opmerkt is er al heel wat groei verloren gegaan. Neem daarom 6-10 weken na het uitscharen een mestmonster van vijf kalveren voor (gepoold) onderzoek op maagdarmwormeieren. Bij gepoold mestonderzoek mengt GD mest van vier tot zes dieren tot één poolmonster. Op basis van deze uitslag kan dan bepaald worden of ontworming nodig is. Ook bloedonderzoek op pepsinogeen kan bij kalveren tijdens het eerste weideseizoen worden uitgevoerd om te bepalen of behandeling nodig is. Te veel behandelen leidt, behalve tot extra kosten, tot onvoldoende weerstandsopbouw waardoor het probleem verplaatst wordt naar een latere levensfase.

Op bedrijven waar al jarenlang helemaal niet meer geweid is, kan het zijn dat jongvee naar buiten gaat op weides waar ook de infectiedruk van maagdarmwormen erg laag is geworden. Houd er dus rekening mee dat na dit eerste jaar weidegang de weerstand tegen maagdarmwormen mogelijk nog niet optimaal is.

Voorbeeldsituaties

GD heeft de aandachtspunten van longworm- en maagdarmworminfecties voor bedrijven die starten met weidegang  verwerkt in vier specifieke voorbeeldsituaties.

Klik hier om deze casussen te lezen
Behandelen aan het einde van het weideseizoen is lang niet altijd nodig. Het advies is dus om altijd te controleren of en in welke mate er sprake is van een infectie (via bloed-, mest- of tankmelkonderzoek). Onnodig behandelen kost u twee keer geld en werkt resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen in de hand. Hebt u vragen, bespreek deze dan met uw dierenarts. Hij of zij herkent risico’s, kan achtergrondinformatie geven en adviseren over beweiding en –indien van toepassing- over een verantwoorde behandeling van een longworm- of maagdarmworminfectie.

Beweidingsplan               

Het is zinvol om voor het weideseizoen een beweidingsplan te maken. Besmettelijke maagdarm-wormlarven kunnen overwinteren op het land en gevoelige dieren in het volgende jaar infecteren.
Lees meer

Wormsleutel                   

De Wormsleutel helpt u te beoordelen of het zin heeft om te behandelen tegen maagdarm- en longworm.Check de Wormsleutel

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.