Leverbotmonitoring

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Werkgroep Leverbotprognose

Nadat in 1965 tienduizenden schapen stierven door leverbotinfecties heeft de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) in 1968 de leverbotprognosecommissie ingesteld. Deze commissie kreeg de opdracht om op basis van verzamelde informatie jaarlijks een voorspelling te doen van de verwachte leverbotinfecties en de belangrijkste leverbotgebieden in kaart te brengen. Later is de naam van de commissie veranderd in Werkgroep Leverbotprognose.

Jaarlijkse voorspelling

De Werkgroep Leverbotprognose heeft als taak de kans op leverbotinfecties te voorspellen. Op die manier ondersteunt de werkgroep veehouders bij het nemen van preventieve maatregelen en voorkomt onnodig behandelen. De werkgroep brengt jaarlijks in september een voorlopige en in november een definitieve prognose uit. Indien nodig komt de werkgroep in het voorjaar met een prognose van voorjaarsinfecties.

Leverbot monitoren

De Werkgroep Leverbotprognose verzamelt door het jaar heen neerslag- en bodemvochtgegevens, informatie over slakkendichtheid en het percentage geïnfecteerde slakken, resultaten van bloed-, mest- en tankmelkonderzoek en pathologisch onderzoek en signalen van veehouders en dierenartsen die binnen komen bij de Veekijker. Na analyse van deze gegevens komt de werkgroep tot een voorlopige en definitieve prognose.

Resistentie van leverbot

Triclabendazom is vanaf 1986 in Nederland het meest gebruikte leverbotmiddel. Deze stof werkt tegen de jonge stadia van de leverbot, in tegenstelling tot andere middelen die alleen effectief zijn tegen oudere stadia. In 1998 werd op een melkveebedrijf met schapen ten noorden van Amsterdam het eerste geval van resistentie van de leverbot voor triclabendazol bevestigd. In de jaren daarna kwamen er meer meer gevallen in Nederland voor. De Werkgroep Leverbotprognose brengt ook resistentie van de leverbot voor geneesmiddelen in beeld en probeert door gerichte adviezen de verspreiding te vertragen.

Behandeling

Behandel alleen als een leverbotbesmetting via onderzoek is aangetoond. Voorkom onderdosering door dieren te wegen of het gewicht (bijvoorbeeld met een meetlint) zo goed mogelijk te schatten. Controleer het effect van een behandeling door na drie weken mestonderzoek uit te voeren. Overleg met uw dierenarts of een behandeling nodig is en welk leverbotmmiddel het meest geschikt is. Lees meer over het behandelen van leverbot.

Contact met veehouder en dierenarts belangrijk

Direct contact met de praktijk blijft belangrijk om zicht te houden op de ontwikkelingen op het gebied van leverbot en leverbotresistentie. In laaggelegen gebieden waar resistentie van de leverbot voor triclabendazol is bevestigd, is het bijna niet meer mogelijk om schapen te  houden. In die gebieden is preventie de enige mogelijkheid en informatie-uitwisseling met veehouder en dierenarts.

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.