Schaap en Geit

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Hieronder vind u alle laboratoriumbepalingen, bedrijfsbezoeken en abonnementen voor schapen en geiten in één overzicht.

Wis filter

Abonnementen

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
30019 S, G Georganiseerde Zorg schaap geit (vast)   per UBN per jaar
30019 S, G Georganiseerde Zorg schaap geit (per dier)   per dier per jaar
30027 S, G SG-Online (per dier)   per dier per jaar
30027 S, G SG-Online (vast)   per UBN per jaar
30029 S, G Georganiseerde Zorg schaap geit en SG-Online (vast)   per UBN per jaar
30029 S, G Georganiseerde Zorg schaap geit en SG-Online (per dier)   per dier per jaar
30033 S, G ReactIR   per jaar
30034 S, G ReactIR met reader   per jaar
30060 S Scrapie Genotypering Resistent Status    
30061 S, G Scrapie Bewaking    
30062 S Zwoegerziekte-vrij Certificering    
30063 G CL-vrij Certificering    
30064 G CAE-vrij Certificering    
30065 S, G Zoönosen Keurmerk   per UBN per jaar
30069 S, G Chlamydia Check klein pakket   per UBN per jaar
30070 S, G Chlamydia Check groot pakket   per UBN per jaar
30089 S, G CAE/Zwoegerziekte tankmelk Check   per UBN per jaar

Bacteriën

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10296 S, G Q-fever antistoffen ELISA (serum) 8 per monster
10298 S, G Paratuberculose antistoffen ELISA (serum) 5 per monster
10361 S, G Paratuberculose antistoffen CBR (serum) titratie 3 per monster
10513 S, G BO individueel melk incl. celgetal 5 per monster
10547 S, G BO Tankmelk Uiergezondheid 10 per monster
10565 S, G Salmonella kweek opsporen drager (faeces) 5 per monster
10568 S, G Salmonella kweek klinisch, typering (faeces) 6 per monster
10571 S, G Eerste ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) 2 per monster
10572 S, G Antibiotica gevoeligheidsbepaling E.coli (faeces) 2 per monster
10574 S, G Antibiotica gevoeligheidsbepaling (cultuur) 2 per cultuur
10578 S, G BO van overige dierlijke materialen 6 per monster
10598 S, G Celgetalbepaling individueel (melk) 2 per monster
10613 S, G Paratuberculose PCR (faeces) 6 per monster
10614 S, G Paratuberculose PCR pool 2-5 (faeces) 6 per pool
10632 S, G Campylobacter kweek (faeces) 4 per monster
10648 S, G Salmonella typering (cultuur) 3 per monster
10694 S, G Identificatie bacteriecultuur MALDI-TOF (excl. gevoeligheid) 3 per cultuur
10751 S, G Opslag bacteriecultuur (4 jaar)   per cultuur
10757 S, G Totaal kiemgetaltelling (Rodac-plaatjes) 2 per monster
10780 S, G Antibiotica gevoeligheidsbepaling Mastitis 2 per monster
10899 S, G E.coli K99 kweek (faeces) 4 per monster
10900 S, G Clostridium perfringens kweek (faeces) 4 per monster
10939 S, G Salmonella typering door RIVM 12 per cultuur
10958 S, G Paratuberculose antistoffen ELISA schaap geit (melk + cons.) Alleen buizen met conserveringsmiddel en voorzien van een barcodesticker kunnen in behandeling genomen worden 10 per monster
11310 S, G Pakket abortus PCR + BO (2 diepe keelswabs per lam) 10 per monster
11346 S, G Rotkreupel PCR klauw (swab) 3 per monster
11347 S, G Rotkreupel PCR klauw (Eswab) 3 per monster
11349 S, G Antibiotica gevoeligheidsbepaling Salmonella (faeces) 2 per monster
11350 S, G Tweede ABG aanvullend op BO (overige dierlijke materialen) 2 per monster
11416 S, G Chlamydia agens PCR (swab) 3 per monster
11417 S, G Chlamydia agens PCR (weefsel) 3 per monster
11432 S, G Rotkreupel PCR pool 2-10 (klauwswab) 3 per pool
11435 S, G Opwerken/verzendklaar maken bacteriestam   per cultuur
11450 S, G Salmonella typering door RIVM (spoed) 4 per cultuur
11451 S, G Salmonella kweek + ophoping, typering (omgevingsmonster) 6 per monster
11454 S, G Rotkreupel PCR pool 2-10 klauw (Eswab) 3 per pool
11538 S, G Chlamydia agens PCR (swab) pool 2-10 3 per pool
11554 S, G Brucella melitensis Rose Bengal (serum) 4 per monster
11556 S, G Pakket abortus PCR + BO (2 diepe keel Eswabs per lam) 10 per monster
11679 S, G Opslag bacteriecultuur (4 jaar)   per cultuur
11778 S, G Anaplasma phagocytophilum PCR (EDTA) 2 per monster
11805 S, G Salmonella directe kweek/ MALDI-TOF (ov. dierlijke materialen) 6 per monster
11829 G CL antistoffen ELISA (serum) (geit) 10 per monster
11830 S CL antistoffen ELISA (serum) (schaap) 10 per monster
11907 S, G Yersinia kweek (faeces) 4 per monster
11909 S, G Listeria selectieve ophoping (niet-dierlijke materialen) 10 per monster
11910 S, G Listeria selectieve ophoping (faeces) 10 per monster
11911 S, G Listeria kweek (overige dierlijke materialen) 10 per monster
11912 S, G Listeria selectieve ophoping (melk) 10 per monster
11913 S, G Listeria selectieve ophoping (overige dierlijke materialen) 10 per monster
11914 S, G Listeria kweek (melk) 10 per monster
11951 S, G Chlamydia agens PCR (Eswab) 3 per monster
11952 S, G Chlamydia agens PCR (Eswab) pool 2-10 3 per pool
11960 S, G Chlamydia antistoffen ELISA (serum) 14 per monster
11985 S, G Listeria antistoffen MAT (serum) 10 per monster
12117 S, G Clusteranalyse Erysipelothrix rhusiopathiae FT-IR (cultuur) 10 per monster
12118 S, G Clusteranalyse Streptococcus uberis FT-IR (cultuur) 10 per monster
12119 S, G Clusteranalyse Streptococcus suis FT-IR (cultuur) 10 per monster
12120 S, G Clusteranalyse Listeria monocytogenes FT-IR (cultuur) 10 per monster
12122 S, G Clusteranalyse Escherichia coli FT-IR (cultuur) 10 per monster
12123 S, G Clusteranalyse Streptococcus agalactiae FT-IR (cultuur) 10 per monster
12124 S, G Clusteranalyse Salmonella typhimurium FT-IR (cultuur) 10 per monster
12125 S, G Clusteranalyse Klebsiella pneumoniae FT-IR (cultuur) 10 per monster
12126 S, G Clusteranalyse Pasteurella multocida FT-IR (cultuur) 10 per monster
12129 S, G Clusteranalyse Staphylococcus aureus FT-IR (cultuur) 10 per monster

Bedrijfsbezoeken

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
32005 S, G Uur Dierenarts (gesubsidieerd tarief)   per uur
32006 S, G Monitoringsbezoek incl. voorrijkosten (gesubsidieerd tarief)   per bezoek
32009 S, G Uur Zoötechnisch Medewerker (gesubsidieerd tarief)   per uur
32011 S, G Natte Meting (excl. voorrijkosten)   per bezoek
32015 S, G Voorrijkosten   per bezoek

Cel- en weefselpathologie

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10518 S, G Histologie (weefsel) 3 per monster
10523 S, G Cytologie (bv. DNAB, BAL, urine) 2 per monster
10545 S, G Histologie maagdarm- lever- mondholte- of huidbiopten 3 per monster
10944 S, G Haematoxyline-kleuring (organen) 7 per monster
11605 S, G IHC-kleuringen 2 per kleuring

Klinische chemie

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10220 S, G BHBZ (serum) 2 per monster
10222 S, G Ureum (serum) 2 per monster
10225 S, G Fosfaat (serum) 2 per monster
10226 S, G IJzer (serum) 2 per monster
10231 S, G Calcium (serum) 2 per monster
10232 S, G Haptoglobine (serum) 2 per monster
10241 S, G GSH-Px (heparine) 2 per monster
10245 S, G NEFA (serum) 2 per monster
10265 S, G Pakket Elektroforese (serum) (Totaal eiwit, Albumine CE, Alfa-globuline, Beta-globuline, Gamma-globuline) 2 per monster
10303 S, G Pakket Rode en witte bloedbeeld excl. Thrombocyten (EDTA) (Hemoglobine, Hematocriet, Erythrocyten, MCV, MCHC, MCH, leukocyten+differentiatie) 2 per monster
10307 S, G Lood (heparine) 2 per monster
10311 S, G Pakket Spoorelementen (heparine) (Jodium, Koper, Selenium, Zink) 2 per monster
10534 S, G Pakket zware metalen en mineralen (leverbiopt) (As, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Pb, Se, V en Zn) 6 per monster
10536 S, G Pakket zware metalen en mineralen (organen) (As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V en Zn) 6 per monster
10569 S, G De Mineralencheck (tankmelk + cons.) (Jodium, Selenium, Koper, Zink, Fosfor, Molybdeen) Natriumazide-buis 10 per monster
11506 S, G Pakket Leverfunctie (serum) (AST, GLDH, gGT, Bilirubine totaal, Albumine BCG, NEFA) 2 per monster
11655 S, G Vitamine E (serum) 10 per monster
11656 S, G Vitamine E (heparine) 10 per monster
11657 S, G Vitamine E pool 4-6 (serum) 10 per pool
11658 S, G Vitamine E pool 4-6 (heparine) 10 per pool
11666 S, G Magnesium (serum) 2 per monster
11987 S, G Vitamine D (serum) 5 per monster
12075 S, G Pakket algemene screening (serum) (Albumine, ALP, Fosfaat, AST, BHBZ, Bilirubine totaal, Calcium, CPK, Creatinine, gGT, GLDH, Haptoglobine, Magnesium, NEFA, Totaal eiwit, Ureum) 2 per monster
12144 G De Biestopnamecheck (IgG) (serum) geit 2 per monster
12157 S De Biestopnamecheck (IgG) (serum) schaap 2 per monster

Overig

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10101 S, G Opslag reservemonsters (1 jaar) (serum)   per monster
10895 S Scrapie genotypering PCR (EDTA) Schaap 20 per monster
10907 S, G Giftige planten macroscopisch 3 per monster
11730 G CL, CAE, paratbc, chlamydia ELISA (serum) 10 per monster
11731 G CL, CAE, paratbc, chlamydia ELISA (melk + cons.) 10 per monster
11734 S CL, zwoegerziekte, paratbc, chlamydia ELISA (serum) 10 per monster
11735 S CL, zwoegerziekte, paratbc, chlamydia ELISA (melk+cons.) 10 per monster
11966 G Scrapie genotypering PCR (EDTA) Geit 20 per monster
12037 G Scrapie genotypering PCR (FTA card) geit 20 per monster
31022 S, G Exportverklaring schaap geit   per aanvraag

Parasieten

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10201 S, G Bloedparasieten microscopie (o.a.Babesia, Anaplasma) (EDTA) 2 per monster
10294 S, G Leverbot antistoffen ELISA (serum) 6 per monster
10345 S, G Leverbot antistoffen ELISA (tankmelk + cons.) 10 per monster
10527 S, G Maagdarmwormen + coccidiën (faeces) schaap geit 2 per monster
10759 S, G Cryptosporidiën (faeces) 2 per monster
10909 S, G Longworm (faeces) 2 per monster
10910 S, G Leverbot (faeces) 2 per monster
11542 S, G Eimeria SPP typering (faeces) 2 per monster
12107 S, G Toxoplasma gondii pool 1-3 PCR (Eswab) 5 per pool
12108 S, G Toxoplasma gondii pool 1-3 PCR (swab) 5 per pool
12109 S, G Toxoplasma gondii pool 1-3 PCR (weefsel) 5 per pool

Pathologisch onderzoek

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10786 S, G Ophalen sectiemateriaal basismonitoring schapen en geiten (gesubsidieerd tarief)   per stop
10788 S, G Ophalen sectiemateriaal anders dan basismonitoring   per stop
10883 S, G Sectie basismonitoring schapen en geiten (incl. afv. kadaver) (gesubsidieerd tarief)   per dier
10890 S, G Scrapie koppenonderzoek   per monster
11265 S, G Sectie basismonitoring organen (gesubsidieerd tarief)   per orgaan
12172 Pathosense voor pathologie 10 per monster

VeeOnline / Infoproducten

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
31001 S, G Bestelling infoproducten via GD   per aanvraag

Virussen

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10292 S, G BVD antistoffen ELISA (serum) 5 per monster
10297 S, G Schmallenbergvirus antistoffen ELISA (serum) 6 per monster
10300 S, G BVD virus ELISA (serum) vanaf 31 dagen 5 per monster
10420 S, G Blauwtong antistoffen ELISA (serum) 5 per monster
10592 S, G Blauwtong PCR (EDTA) 4 per monster
10990 S, G Blauwtong antistoffen ELISA (melk + cons.) 5 per monster
11312 S, G CAE/zwoeger antistoffen ELISA + ruwe waarden (melk+cons.) 6 per monster
11521 S, G CAE/zwoeger antistof ELISA + ruwe waarde (tankmelk+cons.) 5 per monster
11606 S Zwoegerziekte antistoffen ELISA incl. ruwe waarden (serum) 10 per monster
11607 G CAE antistoffen ELISA incl. ruwe waarden (serum) 10 per monster
11713 S, G BVD virus PCR (serum) 3 per monster
11811 S, G Schmallenbergvirus PCR (serum) 3 per monster
11812 S, G Schmallenbergvirus PCR (weefsel) 3 per monster
11833 G CAE antistoffen ELISA (serum) 10 per monster
11834 S Zwoegerziekte antistoffen ELISA (serum) 10 per monster
12178 S, G Blauwtong antistoffen ELISA Schaap Geit (tankmelk + cons.) 5 per monster

Water

ArtikelNr. Productnaam Doorlooptijd (werkdagen) Eenheid
10519 S, G Veedrinkwater bacteriologisch onderzoek 10 per monster
10522 S, G Veedrinkwater bacteriologisch en chemisch onderzoek 10 per monster
10524 S, G Veedrinkwater chemisch onderzoek 7 per monster
10525 S, G Veedrinkwater geschiktheid incl. visuele- en geurbeoordeling 10 per monster
10526 S, G Bronwateronderzoek KKM/Foqus 10 per monster
10960 S, G Veedrinkwater zware metalen 7 per monster
11650 S, G Veedrinkwater Salmonella-onderzoek 10 per monster
32036 S, G Spoedmonstername watermonster   per bezoek
32037 S, G Monstername watermonster   per bezoek

Onderzoek sectiemateriaal

Afleveren, werkdagen van 08:00 - 17:00 Rigastraat 25, 7418 EW Deventer
Op laten halen Ophaaldienst sectiemateriaal

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.