Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Steeds blijven inspelen op veranderingen

3-6-2024 

GD Mastitis Tankmelk, het bacteriologisch onderzoek op mastitisverwekkers in tankmelk, bestaat vijftien jaar in 2024. Onze uiergezondheidsexpert Hans Miltenburg vertelt over ontwikkelingen die hij de afgelopen vijftien jaar in de melkveesector zag en hoe het gesteld is met uiergezondheid. 

‘Tijdens bedrijfsbezoeken zie ik dat veehouders vaak alles uit de kast halen om de uiergezondheid op een hoog peil te houden. Uiteindelijk zorgen die uiers voor de melkproductie en ze zijn dus enorm belangrijk. Voor koe en veehouder. De melkveehouderij is altijd onderhevig aan veranderingen. Ook de afgelopen vijftien jaar zijn er ontwikkelingen geweest die invloed kunnen hebben op de uiergezondheid. Ik noem er een aantal. 

 • Melkveebedrijven zijn gemiddeld genomen gegroeid, van 76 tot 114 melkkoeien per bedrijf (bron: Bedrijveninformatienet)
 • Het percentage robotbedrijven nam toe van 9 naar 35% (bron: KOM). 
 • Op robotbedrijven, maar ook op bedrijven met een melkstal, wordt meer en meer gebruikt gemaakt van sensoren, ook voor het opsporen van koeien met mastitis. 
 • Het gebruik van antibiotica in de droogstand nam de afgelopen tien jaar af. 
 • Het gebruik van diepstrooiselboxen in het algemeen, en met name het gebruik van de vaste mestfractie als boxvulling, nam toe. 
 • Het aantal warme zomers is toegenomen. Ter preventie zijn al veel aanpassingen verricht in de huisvesting en de voeding. 
 • De melkproductie per koe nam verder toe. 

Kengetallen uiergezondheid

Hoe komen de genoemde ontwikkelingen de afgelopen vijftien jaar tot uiting in de belangrijkste uiergezondheidskengetallen? De laatste 15 jaar is het gemiddeld tankcelgetal in Nederland gedaald van 223.000 c/ml in 2008 tot 203.000 c/ml in 2023. Het gemiddeld percentage klinische gevallen op een bedrijf schommelt al jaren rond de 29% per jaar. Dit geldt voor meer landen. Met betrekking tot de mastitisverwekkers vertonen omgevingsgebonden mastitisverwekkers in de tankmelk de afgelopen jaren een stijgende tendens. 

Samen sterker

De genoemde cijfers zijn gemiddelde cijfers maar de variatie tussen bedrijven is zeer groot. Dit geeft aan dat er veel mogelijkheden zijn om de uiergezondheid te verbeteren en dat het management een belangrijke rol speelt. Bij nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat het management tijdig wordt aangepast. We kunnen snel inspelen op deze ontwikkelingen door van elkaar te leren en op het bedrijf de uiergezondheidskengetallen, de mastitisverwekkers en de data van sensoren regelmatig te  controleren. Blijf praktijkervaringen delen met uw dierenarts, adviseurs en in studieclubs. Met een combinatie van kennis uit de praktijk en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, hopen wij als UGA team van Royal GD, ook een bijdrage te kunnen leveren aan het snel inspelen op ontwikkelingen voor een goede uiergezondheid van onze melkveestapel. Mastitis Tankmelk kan daarbij een belangrijke rol in spelen. Met Mastitis Tankmelk, bacteriologisch kwartiermelkonderzoek, het antibiogram, bedrijfsbezoeken, natte metingen en strooiselonderzoek bieden we bij GD een pakket van producten en diensten ter verbetering van de uiergezondheid aan. Ook ik ondersteun graag om te kijken waar nog verbeterslagen kunnen worden gemaakt. Samen kunnen we grote stappen zetten, snel inspelen op ontwikkelingen en werken aan een nog betere uiergezondheid van onze melkveestapel. Want gezonde dieren zitten goed in hun vel en verhogen het werkplezier. Ik gun het elke veehouder om met een gerust hart ’s ochtends de stal in te lopen. 

Ing. Hans Miltenburg, zoötechnisch specialist Royal GD

 

Hans Miltenburg

Zoötechnisch specialist Royal GD

Meer informatie

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.