Pathologisch onderzoek

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Ziekte en sterfte hebben een grote impact op veehouderijen. Naast economische schade en een afname van het dierenwelzijn geeft het onzekerheid. Een snelle en effectieve strategie voor de aanpak is dan belangrijk. Pathologisch onderzoek op een gestorven dier geeft inzicht in de doodsoorzaak en levert mogelijk aanwijzingen op voor een bedrijfsprobleem. Deze essentiële informatie kan leiden tot een effectieve aanpak van de bestrijding van dierziekten. Vervolgens kunnen dierenarts en veehouder samen snel en effectief een behandeling inzetten en verdere economische schade beperken.

Pathologisch onderzoek

Een dierenarts kan, in overleg met de veehouder, besluiten om kadavers en organen in te sturen naar GD voor pathologisch onderzoek. De informatie uit dit onderzoek wordt door GD ook benut voor de diergezondheidsmonitoring in Nederland. Vanwege die laatste functie financieren het ministerie van (LNV) en de sector samen ongeveer 75 procent van de werkelijke kosten van pathologisch onderzoek.

De patholoog voert een macroscopische en zo nodig microscopische beoordeling uit op het kadaver of orgaan en laat aanvullende laboratoriumonderzoeken uitvoeren, die op basis van het macroscopische beeld en de anamnese een bijdrage leveren aan het diagnostisch resultaat. Hoewel de selectie van vervolgonderzoeken door de patholoog doorgaans volstaat, kan het zijn dat u meer onderzoek wenst dan op basis van het sectiebeeld noodzakelijk is. Op het inzendformulier kunt u extra onderzoeken aanvragen. De kosten hiervoor worden bovenop het gesubsidieerde tarief in rekening gebracht bij degene die de factuur betaalt. Bekijk hier de actuele producten en tarieven.

Aanmelden

Insturen monsters cel- en weefselpathologie

De kwaliteit van inzendingen is de basis voor de betrouwbaarheid van de uitslag. Kwalitatief goede uitstrijkjes van dunne naald (aspiratie)biopten en een goede staat van incisie- en excisie- biopten vormen dan ook de basis voor hoogwaardige pathologische diagnostiek.

Insturen monsters voor cel- en weefselpathologie

Weefselonderzoek varken

Wilt u alleen specifieke vervolgonderzoeken op het door u ingezonden orgaan of weefsel laten uitvoeren (zonder beoordeling door de patholoog), dan kunt u voor varkensmateriaal het inzendformulier monsters overig gebruiken. Er kan alleen onderzoek worden uitgevoerd voor de betreffende matrix, dus: 'weefsel' of 'overige dierlijke materialen'. 

Insturen monsters voor weefselonderzoek

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.