Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

VEERkracht wint Anne Veenbaas-penning 2023

Utrecht – Op 3 november is de Anne Veenbaaspenning uitgereikt aan veterinaire kenniscoöperatie VEERkracht. “De vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk van VEERkracht past precies bij de doelstelling van het Anne Veenbaas fonds” aldus voorzitter Geart Benedictus: “De inside-outside manier van managen past bij de toekomst van diergeneeskunde.” 
VEERkracht winnaar Anne Veenbaas penning

Inside-outside benadering

Veterinaire kenniscoöperatie VEERkracht bestaat uit een groep dierenartsen en zoötechnici die de nieuwste wetenschap vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit doen zij door de melkveehouderij te benaderen vanuit de ‘inside-outside’ benadering. Het uitgangspunt is dat vanuit de fysiologische en metabole behoeften van het rund (inside) gekeken wordt naar alle externe factoren (outside) die daar invloed op hebben. Inside en outside worden zo als het ware geïntegreerd. Dit vereist diepgaande kennis van de anatomie, fysiologie en het metabolisme van de koe en is zeer kennis intensief. 

De missie van VEERkracht is om haar kennis over de inside-outside benadering te verdiepen en te delen door het aanbieden van onderwijs aan dierenartsen en andere adviseurs op het rundveebedrijf.  VEERkracht zoekt daarbij samenwerking met andere partijen in het veld. Zo hebben zij samen met CONO kaasmakers Koe-kompas ontwikkeld, een risico-analyse instrument voor het melkveebedrijf. Dat is inmiddels door de meeste zuivel verwerkende ondernemingen opgenomen in hun kwaliteitscontrolesysteem.

Preventieve gezondheidszorg

De inside-outside benadering past bij een preventieve benadering van diergezondheidszorg. Bij een goede toepassing zal deze manier van managen resulteren in een optimale prestatie van het dier en een goede gezondheid en dierenwelzijn. Daarmee leidt deze benadering tot een verbetering van het economisch resultaat van een melkveebedrijf en helpt om tegemoet te komen aan de hoge eisen die de zuivelindustrie stelt aan de productie van veilige en duurzame melk.

 

Achtergrond Anne Veenbaas-penning

Anne Veenbaas was de eerste directeur van GD. Zijn innovatieve geest en vermogen om bestaande en nieuwe kennis in het veld te gebruiken lagen aan de basis van een doorbraak in de TBC-bestrijding. Om hem te eren, is ten tijde van het 100-jarig bestaan van Royal GD de Anne Veenbaas-penning in het leven geroepen. Jaarlijks wordt de Anne Veenbaas-penning uitgereikt aan een persoon of groep die significant heeft bijgedragen aan een verbetering van de diergezondheid of dierenwelzijn in Nederland.

Wie wint de Anne Veenbaas penning over 2024?

We zijn weer op zoek naar een nieuwe winnaar. Wilt u iemand voordragen, die naar uw mening met zijn of haar initiatief een significante bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn, vul dan dit nominatieformulier in voor 1 april 2024.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.