Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Ophaaldienst voor sectiemateriaal

De ophaaldienst voor sectiemateriaal haalt dode dieren voor pathologisch onderzoek op vanaf de boerderij of vanaf de dierenartspraktijk. Runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee, pelsdieren, paarden en gezelschapsdieren kunnen aangemeld worden voor pathologisch onderzoek om de ziekte- of doodsoorzaak vast te stellen. Daarnaast is pathologisch onderzoek een essentieel onderdeel van de landelijke diergezondheidsmonitoring die GD uitvoert in opdracht van de overheid en veehouderijsectoren.

 

De ophaaldienst in 6 stappen

 1. Dieren voor pathologisch onderzoek kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week aanmelden met het aanmeldformulier sectiemateriaal of telefonisch via 088 20 25 500. Onze ophaaldienst haalt dan van maandag tot en met vrijdag de dieren op. Indien gewenst haalt de ophaaldienst in het weekend, tegen het vaste spoedtarief, dieren op en gekoeld bewaren tot de eerstvolgende werkdag.
 2. Wij vullen met u het inzendformulier zo volledig mogelijk in. Zo heeft de patholoog alle relevante informatie over het betreffende bedrijf en de ziekteverschijnselen van het dier. U ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding.
 3. Onze ophaaldienst haalt het dier op bij het bedrijf. Houd het dier na aanmelden zo koel mogelijk (niet invriezen).
 4. Wij bellen u een halfuur voor aankomst op het bedrijf. Leg vanaf dan het dier aan de openbare weg. De chauffeur komt niet op het erf.
 5. Samen met de chauffeur controleert u het inzendformulier en vult aan waar nodig. Dode dieren voor onderzoek dient u zelf af te melden. Indien mogelijk melden wij samen met u het dier af. Meer informatie over het afmelden van dieren vindt u op de website van RVO.
 6. Op basis van het sectiebeeld stelt de patholoog een eerste deeluitslag op met de bevindingen. Met aanvullend laboratoriumonderzoek kan de patholoog de diagnose nader specificeren. Vervolgens legt de patholoog de uitslagen van de visuele beoordeling en het laboratorium naast elkaar voor de einduitslag. Zowel u als de dierenarts ontvangen de einduitslag. U kunt de einduitslag op VeeOnline bekijken en bij vragen contact met ons opnemen via 088 20 25 500.

163

Aanmelden

Dieren voor pathologisch onderzoek kunnen 24 uur per dag 7 dagen per week worden aangemeld met het aanmeldformulier sectiemateriaal of telefonisch via 088 20 25 500. Onze ophaaldienst haalt dan van maandag tot en met vrijdag vanaf 7.00 uur de dieren op van het bedrijf. Houd hierbij het UBN, telefoonnummer, het aantal op te halen dieren en het gewicht van de dieren bij de hand. Deze gegevens zijn nodig voor de aanmelding. Als je 's avonds voor 22.00 uur de opdracht aanmeldt, halen we de dieren gegarandeerd de eerstvolgende werkdag op. De chauffeur belt ongeveer een half uur voordat hij op het bedrijf aankomt. Vanaf dat tijdstip kan het dier aan de openbare weg worden gelegd. De chauffeur komt niet op het erf.

Voor een goede diagnose is het van belang vers materiaal in te sturen (koelen in warme tijden en bij strenge vorst op een droge afgeschermde plek binnen) en een dier te selecteren dat representant is van het probleem.

Dieren die voor pathologisch onderzoek worden ingezonden, kunnen niet worden teruggegeven. De dieren kunnen na afloop van het onderzoek wel worden doorgestuurd naar een crematorium.

Ophalen in het weekend

Indien gewenst, haalt de ophaaldienst dode dieren ook in het weekend op tegen het vaste spoedtarief. De dieren worden dan gekoeld bewaard tot de eerstvolgende werkdag.

Inzenden van pluimvee

Als er ziekteproblemen zijn bij uw pluimvee, dan is het belangrijk om een correcte diagnose te hebben. Je kunt dan gericht ingrijpen. GD biedt de mogelijkheid om dieren in te sturen voor uitgebreid onderzoek. Dit begint met een sectie in ons laboratorium door een gespecialiseerde dierenarts, waarbij organen bemonsterd kunnen worden voor vervolgonderzoek. Lees hier in waarop je moet letten bij het insturen van pluimvee. 

Inzendformulieren

Het dier moet voorzien zijn van een bij voorkeur door de praktiserend dierenarts ingevuld inzendformulier. Eventueel kan de eigenaar het formulier ook zelf invullen. De dierenarts kan aanvullende informatie zoals de anamnese (ziekteverschijnselen en evt. bedrijfsproblemen/behandelingen) vermelden bij het digitaal aanmelden van het dier.

Als de ophaaldienst uw dier heeft opgehaald, meld het dier dan af of dood (niet van toepassing voor pluimvee, pelsdieren en gezelschapsdieren).

Hygiëne ophaaldienst

Hygiëne is altijd al één van de belangrijkste speerpunten bij de ophaaldienst en op onze pathologie-afdeling. Onze medewerkers zijn zich altijd bewust van besmettingsrisico’s en nemen standaard verregaande maatregelen. In de crisis waar we ons nu in bevinden is dat niet anders. Zo zijn de vijf vrachtwagen die we gebruiken om kadavers op te halen voorzien van een reinigings- en ontsmettingssysteem en een ‘schone’ en ‘vuile’ ruimte, worden de wielen na elk bedrijfsbezoek gedesinfecteerd en trekt de chauffeur voor het inladen van de kadavers een wegwerpoverall en schone laarzen aan die hij voor vertrek van het bedrijf in de vuile ruimte weggooit.

Zodra de vrachtwagen aankomt bij GD worden de laarzen gedesinfecteerd en de vuile overalls verwijderd. De kadavers komen aan in een door de NVWA-erkende reinigings- en ontsmettingshal waar de vrachtwagens worden gelost, gereinigd en gedesinfecteerd. Naast de jaarlijkse controle van het NVWA voeren we zelf steekproefsgewijs controles uit op enkele plaatsen in de vrachtwagen.

Tarieven pathologie

Een dierenarts kan, in overleg met de veehouder, besluiten om kadavers en organen in te sturen naar GD voor pathologisch onderzoek. De informatie uit dit onderzoek wordt door GD ook benut voor de diergezondheidsmonitoring in Nederland. Vanwege die laatste functie financieren het ministerie van (LNV) en de sector samen ongeveer 75 procent van de werkelijke kosten van pathologisch onderzoek.

De patholoog voert een macroscopische en zo nodig microscopische beoordeling uit op het kadaver of orgaan en laat aanvullende laboratoriumonderzoeken uitvoeren, die op basis van het macroscopische beeld en de anamnese een bijdrage leveren aan het diagnostisch resultaat. Hoewel de selectie van vervolgonderzoeken door de patholoog doorgaans volstaat, kan het zijn dat u meer onderzoek wenst dan op basis van het sectiebeeld noodzakelijk is. Op het inzendformulier kunt u extra onderzoeken aanvragen. De kosten hiervoor worden bovenop het gesubsidieerde tarief in rekening gebracht bij degene die de factuur betaalt.

Afvoerkosten

Tarieven die GD in rekening krijgt gebracht voor het aanbieden van kadavers aan destructie, berekent GD door aan de inzender. 
De ophaaldienst voor sectiemateriaal voldoet qua transport en verpakking aan alle wettelijke eisen. Klik hier voor de inzend- en acceptatievoorwaarden van de GD.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.