Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Maak de stap van IBR-onverdacht naar IBR-vrij

Dit aanmeldformulier is bedoeld voor melkveebedrijven die twee jaar of langer de IBR-onverdachtstatus hebben en willen overstappen naar de IBR-vrijstatus. Nadat u zich via dit formulier hebt aangemeld wordt u gevraagd om aanvullend bloedonderzoek uit te voeren. Het aanvullend bloedonderzoek bestaat uit onderzoek op aanwezigheid van IBR gE-antistoffen in bloed van alle runderen in de leeftijdscategorie van 6 jaar en ouder op het moment van monstername, aangevuld met: alle aangevoerde dieren van bedrijven die ten tijde van de aanvoer niet beschikten over de status IBR-vrij en na aanvoer nog niet zijn onderzocht; alle overige nog op het bedrijf aanwezige dieren waarvan eerder een ongunstige uitslag beschikbaar was gekomen. Let op: wacht met bloedtappen totdat de aansturing hiervoor in VeeOnline verschijnt. Wanneer bovengenoemde onderzoeken volledig worden uitgevoerd en alle uitslagen gunstig zijn, ontvangt uw bedrijf de IBR-vrijstatus. Deze status bewaakt u vervolgens gewoon zoals u gewend bent: via maandelijks automatisch tankmelkonderzoek. U bent vanaf dat moment deelnemer aan het programma IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk). Het tarief van dit abonnement is gelijk aan het tarief van uw huidige abonnement, maar u hebt wel een hogere diergezondheidsstatus voor uw bedrijf.

*Algemene voorwaarden GD 
Op de IBR-programma's zijn de protocollen van ZuivelNL van toepassing, deze vindt u hier op de website van ZuivelNL.
Aanvullend gelden de abonnementsvoorwaarden van GD: IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk + diagnostiek) of IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk).


**Privacyverklaring GD

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.