Hoe monitoren we diergezondheid?

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer
DAP Contact. Voor dierenartsen

De diergezondheidsmonitoring verzamelt signalen uit het veld op twee manieren:

 • Reactieve instrumentenBij de reactieve monitoringsinstrumenten ligt het initiatief om informatie te leveren bij veehouders, dierenartsen en andere erfbetreders. Doel is het breed opvangen van zoveel mogelijk signalen uit het veld.
 • Proactieve instrumentenBij de proactieve instrumenten ligt het initiatief voor informatieverzameling bij GD. Informatie voortkomend uit deze instrumenten geven inzicht in trends en ontwikkelingen in diergezondheid.     

Reactieve instrumenten

365 dagen per jaar zoveel mogelijk signalen uit het veld opvangen; dat is het idee achter de reactieve instrumenten van de monitoring. Met dit brede vangnet komen niet alleen zieke dieren in beeld, maar ook zaken als een onverwacht hoge sterfte onder de dieren in een veehouderijbedrijf of daling van de melk- of eierproductie.

 • Veekijker: De Veekijker is een telefonische helpdesk voor dierenartsen en veehouders waarbij ervaren en gespecialiseerde GD dierenartsen kosteloos deskundige hulp en advies op maat bieden. Lees meer
 • Pathologie: Veehouders en dierenartsen kunnen dieren inzenden voor pathologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door een veterinair patholoog om inzicht te krijgen in de doodsoorzaak en/of een bedrijfsprobleem of juist om bepaalde zaken uit te sluiten. Lees meer
 • Veterinaire Monitoring Pluimvee: VMP is een samenwerkingsverband tussen een aantal pluimveepraktijken en GD. Practici leveren op vrijwillige basis digitaal informatie aan over pluimveegezondheid, zoals toegediende vaccinaties en bevindingen van bedrijfsbezoeken. Daarnaast is het verplicht om antibioticagebruik vast te leggen. Lees meer
 • Online Monitoring Varkensgezondheid
  In de Online Monitoring Varkensgezondheid leggen varkensdierenartsen van elk bedrijfsbezoek de bevindingen vast waaronder eventueel waargenomen diergezondheidsproblemen.
 • Veterinaire milieutoxicologie: In de rundveesector biedt GD ondersteuning aan veehouders
  en dierenartsen bij de vraag of problemen met diergezondheid te maken hebben met verontreinigingen in het milieu. Het vroeg signaleren van dit soort problemen kan voorkomen dat ze uitgroeien tot volksgezondheidsproblemen.

Proactieve instrumenten

Jaar in, jaar uit verzamelt de monitoring informatie over de gezondheid van dieren in de veehouderij in Nederland. In ruim tien jaar tijd is zo een grote database met gegevens opgebouwd. Analyse van deze gegevens geeft goed zicht op trends in de veehouderij. 

 • Data-analyse: Middels data-analyse op geanonimiseerde data worden trends en ontwikkelingen van algemene gezondheidskenmerken en aandoeningen in beeld gebracht. Hiervoor worden gegevens vanuit labonderzoek bij GD gebruikt en werkt GD nauw samen met externe dataleveranciers. Zij leveren gegevens aan over onder andere melkproductie, melkkwaliteit, vruchtbaarheid, antibioticagebruik, aan- en afvoer en sterfte.
 • Prevalentieonderzoek: Regelmatig wordt onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van (endemische) dierziekten. Welke ziekten worden gevolgd, wordt vastgesteld op basis van zaken zoals economische schade, zoönotisch belang en de mogelijkheid tot het nemen van maatregelen.
 • Bewakingsprogramma's: Voor een aantal dierziekten wordt door de EU onderzoek voorgeschreven op een deel van de Nederlandse veestapel om de aanwezigheid van de betreffende ziekten uit te sluiten. Een aantal van deze bewakingsprogramma’s voor bijvoorbeeld brucellose, leucose, blauwtong en Aviaire Influenza wordt uitgevoerd door GD.
 • Waarschuwingssystemen: Binnen deze systemen wordt informatie verzameld om een prognose te kunnen geven voor bepaalde (niet-)infectieuze aandoeningen. Met deze informatie kunnen veehouders en dierenartsen preventieve maatregelen nemen en de aandoeningen gericht behandelen. Een voorbeeld is de Leverbotmonitoring. Leverbot is een ziekte die wereldwijd onder herkauwers voorkomt. Het leverbotwaarschuwingssysteem verzamelt informatie om een prognose te kunnen geven voor leverbotinfecties bij runderen en schapen. Met deze informatie kunnen dierenartsen en veehouders preventieve maatregelen nemen en leverbot gericht behandelen.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.