Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Het Anne Veenbaas-fonds is in het leven geroepen in 2019, het jaar waarin Royal GD haar honderdjarig bestaan vierde. De benadering van Anne Veenbaas, het in het veld gebruiken van om bestaande en nieuwe kennis, wil het Anne Veenbaas-fonds graag uitdragen. Met als doel: gezonde dieren, afwezigheid van dierziektes en een goed dierenwelzijn.

Veenbaas-fonds reikt jaarlijks een prijs uit; de Anne Veenbaas-penning

Deze penning en bijbehorende financiële waardering van 500 euro wordt uitgereikt aan een persoon of een groep die een significante bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn in Nederland.

Iedereen die een bijdrage levert aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn in Nederland komt in aanmerking: veehouder, dierenarts of onderzoeker, al vele jaren werkzaam binnen een diersector, net gestart of nog aan het studeren.

Zowel grote als kleine initiatieven maken kans: op het eigen bedrijf, met enkele collega’s, in de regio of landelijk. De bijdrage aan diergezondheid en dierenwelzijn kan wetenschappelijk zijn, maar ook praktisch. Bijvoorbeeld het verminderen van sterfte, een goed idee om hittestress buiten de deur te houden of een verbetering in het antibioticumgebruik. 

Winnaars Anne Veenbaas-penning

Sinds 2021 wordt de Anne Veenbaas-penning jaarlijks uitgereikt. Veterinaire kenniscooperatie VEERkracht is de winnaar van de penning over 2023. De vertaling van wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse praktijk van VEERkracht past precies bij de doelstelling van het Anne Veenbaas-fonds” aldus voorzitter Geart Benedictus: “De inside-outside manier van managen past bij de toekomst van diergeneeskunde.” 

Lees hier de verhalen over de winnaars van dit jaar en voorgaande jaren. 

Wilt u een persoon of groep voordragen?

Jaarlijks zijn wij op zoek naar een nieuwe winnaar voor de Anne Veenbaas-penning. Wilt u iemand voordragen, die naar uw mening met zijn of haar initiatief een significante bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de diergezondheid of dierenwelzijn, klik dan op onderstaande knop.

Nominaties kunnen worden ingediend tot 1 april.

Wie was Anne Veenbaas?

Anne Veenbaas was, na oprichting in 1919 in Friesland, de eerste directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hij was directeur tot zijn dood in 1939. 
Met de middelen van die tijd, heeft Anne Veenbaas baanbrekend werk verricht ter verbetering van de diergezondheid. 

Zijn innovatieve geest en doorzettingsvermogen lagen aan de basis van een doorbraak in de TBC-bestrijding. Behalve dat de aanpak van de TBC nieuw was, was het ook ‘toegepast’. Anne Veenbaas was, als directeur, zelf niet te beroerd het veld in te gaan om met boeren te praten. Zo wist hij wat er speelde en waar nodig uit te leggen wat het belang was van de TBC-bestrijding en wat er moest gebeuren. 

Dezelfde aanpak wordt vandaag de dag gehanteerd bij GD. Vanuit de wetenschap gaan wij het veld in om te zien en horen wat er speelt en waar nodig toelichting te geven. Om op deze manier dicht bij de boeren te blijven. 

 

Bestuur Anne Veenbaas-fonds

Het bestuur van het fonds bestaat uit:

  • Geart Benedictus (voorzitter)
  • Heleen Prinsen (secretaris)
  • Theo Lam (penningmeester)

Voor vragen en opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar het bestuur.

Financieel ondersteunen fonds

U kunt het Anne Veenbaas-fonds financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL03ABNA0883068621 t.n.v. Anne Veenbaas-fonds.

 

 

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.