Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica bij gespeende biggen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

Diersoorten

Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica bij gespeende biggen

6-6-2024: 

Toxigene Pasteurella multocida (Pm+) en Bordetella bronchiseptica (Bb) zijn bekende veroorzakers van atrofische rhinitis. Data over de prevalentie van deze pathogenen in Nederland zijn echter schaars. In 2023 heeft HIPRA in samenwerking met GD gekeken naar het voorkomen van Pm, Pm+ en Bb bij gespeende biggen met en zonder respiratoire klachten, en naar de relatie van Pm en Bb met de nasale laesiescore (NLS).

In 2023 zijn 55 biggen tussen de vier en twaalf weken oud geselecteerd uit alle varkens ingestuurd voor pathologisch onderzoek bij GD. Deze biggen waren afkomstig van in totaal 26 verschillende inzendende bedrijven. De biggen werden ingedeeld in twee groepen op basis van de aanwezigheid (respiratoire groep, n=31) of afwezigheid (controlegroep, n=24) van respiratoire klachten en longontsteking. Neusswabs werden genomen voor het kweken van Bb en Pm. Alle Pm werd getest op aanwezigheid van het dermonecrotic toxin (DNT)-gen door middel van PCR. Met behulp van dwarsdoorsnedes van de snuit en het inzetten van een AI-tool zijn de conchae gescoord op basis van afwijkingen aan de conchae en septa. Hierop volgend is gekeken naar de relatie tussen Pm en Bb en nasale laesiescore (NLS).

De resultaten toonden een significant hoger percentage Bb en Pm bij biggen met respiratoire symptomen en longontsteking, vergeleken met biggen uit de controlegroep. Bovendien was er een tendens dat de NLS hoger was bij biggen gekoloniseerd door beide pathogenen, vergeleken met biggen die niet gekoloniseerd waren (p=0,06).

Aangezien alle Pasteurella multocida-kweken negatief waren voor het DNT-gen, suggereren de resultaten van dit onderzoek dat ook Bordetella bronchiseptica een rol speelt bij het veroorzaken van de waargenomen nasale laesies. In dit onderzoek is niet gekeken naar het voorkomen van specifieke virulentiefactoren bij de Bb-stammen.

Meer over atrofische rhinitis

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.