Webinars

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Webinars

Met enige regelmaat organiseert Royal GD samen met diverse partners leerzame webinars voor veehouders. Onze specialisten en experts nemen u met interessante achtergrondinformatie en praktische tips mee in dat wat er speelt in de professionele veehouderij. Bekijk hieronder in het overzicht welke webinars u binnenkort kunt volgen. Of bekijk bij 'Webinar gemist' of er een webinar tussen staat dat u direct wilt bekijken.

Webinar gemist?

Heeft u een webinar gemist? Dan kunt u alsnog de webinars terugkijken.

Werken aan een goede uiergezondheid in de stalperiode

21 november 2023

De zomer, met perioden van hittestress, is achter de rug. Dat betekent helaas op veel bedrijven niet dat de uiergezondheid daarmee onder controle is. Wil je werken aan een stabiele uiergezondheid tijdens de winterperiode? Kijk dan dit webinar door dierenarts Betsie Krattley terug. Tijdens het webinar besprak ze de risico's van de stalperiode, ging ze in op de belangrijkste koegebonden kiemen, gaf ze tips om mastitis te voorkomen en liet ze zien hoe je aan de hand van de uitslag van de Mastitis Tankmelk voor je eigen bedrijf kunt zien waar kansen voor optimalisatie liggen

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Webinar blauwtong voor veehouders

11 oktober 2023

Sinds het blauwtongvirus begin september is vastgesteld op enkele schapenbedrijven, verspreidt het virus zich in rap tempo door Nederland. Het aantal besmettingen groeit, en naar verwachting zal dit de komende tijd verder toenemen. Dit leidt tot grote zorgen bij veehouders. Om veehouders te informeren over de huidige stand van zaken organiseerden wij samen met LTO een webinar.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Webinar blauwtonguitbraak 2023

8 september 2023

De besmettingen en het verlies van de vrijstatus roepen veel vragen op bij schapenhouders en dierenartsen. Daarom organiseerden Royal GD en WBVR op vrijdag 8 september een webinar om kennis en ervaring over blauwtong toe te lichten. En antwoord te geven op de vragen die nu belangrijk zijn voor houders van schapen, andere herkauwers zoals runderen en geiten en dierenartsen.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Wat weet jij over wormen?

25 juli 2023

In het weideseizoen lopen de koeien lekker buiten. Dat is een mooi gezicht, maar het is ook een periode waarin ze extra risico lopen. De omstandigheden voor diverse parasieten zijn dan namelijk optimaal om zich te vermeerderen. Hierdoor zien we gedurende de zomer het aantal worminfecties bij melkkoeien en jongvee oplopen. Als koeien tijdens de lactatie een hoge wormbesmetting oplopen kan dit problemen geven, zoals een dalende melkproductie of een verminderde vruchtbaarheid. Bij jongvee uit een besmetting zich vaak in een tegenvallende groei.

Gelukkig kun je zelf veel doen om goed voorbereid te zijn op het weideseizoen. Door de wormsituatie te monitoren krijg je tijdig inzicht wanneer je moet ingrijpen en voorkom je onnodig behandelen. Ben je benieuwd naar de risico's van worminfecties, hoe je deze herkent, wat je kunt doen om worminfecties beheersbaar te houden en welke managementmaatregelen mogelijk zijn? Rundveedierenarts Debora Smits vertelt je hier graag meer over tijdens het webinar 'Wat weet jij over wormen?'.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Omgevingskiemen onder controle

13 juni 2023

De zomerperiode is een tijd met extra uitdagingen voor melkveehouders en hun koeien. Vaak zien we een toename van het aantal mastitisgevallen en een verhoging van het tankcelgetal. Met name omgevingsgebonden mastitisverwekkers kunnen zich door het warme weer makkelijk handhaven en zich bovendien razendsnel vermenigvuldigen. Dat zien we ook terug in de uitkomsten van laboratoriumonderzoek op bijvoorbeeld melk en boxstrooisel.

Gelukkig kun je zelf veel doen om de zomerperiode goed door te komen. Door mastitisverwekkers op bedrijfsniveau te monitoren kun je tijdig specifieke maatregelen treffen die helpen om de uiergezondheid ook in de zomer onder controle te houden. Ben je benieuwd wat je kunt doen om de bacteriedruk in de omgeving van de koe te monitoren en op een praktische wijze te verlagen? Sabine Tijs, Zoötechnisch Specialist Uiergezondheid, vertelt je hier graag meer over tijdens het webinar ‘Omgevingskiemen onder Controle’.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips

14 september 2022

Kees de Jong (AVINED), Nancy Beerens (WBVR), Wim Pelgrim (LNV) en Willem Dekkers (GD) nemen jullie mee in de actuele situatie van vogelgriep in Nederland, de verwachtingen voor komende winter, het belang van bioveiligheid met praktische tips en de stand van zaken rondom vaccinatie. Dit webinar werd georganiseerd door GD en AVINED in samenwerking met Wageningen Bioveterinary Research en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bekijk op de vogelgrieppagina de replay van het webinar

 

Het begint met gezonde klauwen

25 oktober 2021

Tijdens een rondetafelgesprek vertelde Ype van der Woude, voorzitter van de vereniging van Rundveepedicures, over de veranderingen in het scoren van de verschillende stadia van Mortellaro. Pieter van Goor, productontwikkelaar bij CRV, gaf inzicht in het belang van fokkerij bij de verbetering van klauwgezondheid. En Ryan van Egmond, rundveedierenarts bij GD, vertelde over het belang van voeding voor sterke klauwen.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Controleer uw salmonella-beleid

22 april 2021

Goede salmonella-bestrijding en monitoring is belangrijk voor de volksgezondheid en geeft u license to produce. Een goed salmonella-vaccin past bij de bestrijding. Bij bepaalde vaccins is aan te tonen dat het vaccin goed in uw hennen gekomen is. Deze controle geeft u meer zekerheid over de bescherming van uw hennen. In dit webinar leggen we uit dat de leghennenhouder een keuze heeft in salmonella-vaccins.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Depop-repop succesvol uitvoeren: de aandachtspunten

1 maart 2021

In dit gezamenlijke webinar van Royal GD en ABAB Accountants en Adviseurs gaven wij antwoord op alle vragen over depop-repop die aan de keukentafel weleens gesteld zijn. De sprekers zijn Manon Houben (manager afdeling varken bij GD), Frank Steenbreker (senior agrarisch bedrijfsadviseur, ABAB) en Remco Janssen (bedrijfsadviseur varkenshouderij, ABAB).

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Uiergezondheidsmanagement anno 2021

Januari 2021 was uiergezondheidsmaand. Theo Lam, Christian Scherpenzeel en Karien Griffioen bespraken tijdens vier interactieve webinars de uitkomsten van een onderzoek naar testmogelijkheden om beslissingen op het gebied van uiergezondheid te onderbouwen. U kunt via onderstaande links de webinars terugkijken:

5 januari: Antibiotica en uiergezondheid, wat is er gebeurd en wat is er te winnen
12 januari: Uiergezondheid in de basis, de achtergrond van het behandelen van mastitis
19 januari: Uiergezondheid uitgemolken, (on)zin van behandelen van mastitis
26 januari: Uiergezondheid uit de problemen, welke testen zijn er en wat kan je ermee

 

Vogelgriep in Nederland: update en biosecurity-tips

1 december 2020

GD en AVINED organiseerden op 1 december een webinar speciaal voor pluimveehouders, dierenartsen en andere erfbetreders. Tijdens het webinar kwamen o.a. vragen over vogelgriep en een goede bedrijfshygiëne aan bod.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Cytologie & Histologie

29 oktober 2020

Dr. Evert van Garderen, veterinair patholoog bij GD, vertelde tijdens dit webinar over allerlei praktische aspecten van cytologisch en histopathologisch onderzoek bij gezelschapsdieren. Ook werd aandacht geschonken aan de samenwerking die nodig is tussen medewerkers van een dierenartsenpraktijk en de patholoog om van elk cytologisch en histopathologisch onderzoek een succes te kunnen maken.

Bekijk hier de replay van het webinar

 

Kopervoorziening is maatwerk

1 oktober 2020

Een optimale kopervoorziening is nodig voor een goede weerstand, maar de koperabsorptie uit het ene rantsoen is niet automatisch hetzelfde als uit een ander samengesteld rantsoen. Hoe adviseert u uw klanten deze optimale voorziening te bereiken? Sanne Carp- van Dijken, rundveedierenarts bij GD, deelt in dit webinar inzichten in de kopervoorziening. De doelgroep van dit webinar zijn rundveedierenartsen en voeradviseurs.

Bekijk hier de replay van het webinar 

 

Voetzoollaesies bij vleeskuikens

16 september 2020

Voetzoollaesies zijn een belangrijke dierenwelzijnsparameter en zorgen regelmatig voor problemen. Tijdens het webinar bespraken Naomi de Bruijn, Lotte Kroeze (Plukon) en Ruud van Wee (ForFarmers) onder andere hoe en wanneer voetzoollaesies ontstaan, wat de gevolgen zijn en hoe u laesies voorkomt.

Bekijk het webinar

 

VeeOnline-webinar: 'Diergezondheid online managen, inschrijven BVD-oorbiopten en meer' 

9 september 2020

Hoe gaat de inschrijving van een BVD-oorbiopt nu precies, en waar moet u aan denken? Xander en Dennis van onze klantenservice nemen u stap voor stap mee tijdens een webinar. Daarnaast laten zij u zien waar u bijvoorbeeld uw statusoverzicht, labuitslagen en openstaande onderzoeken en acties kunt vinden. 

Heeft u na afloop nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice: 088 20 25 500 (optie 1). 

Bekijk het webinar

 

Zomerlongontsteking bij lammeren

Zomerlongontsteking of pasteurellose is de naam voor de longontsteking die optreedt bij opgroeiende lammeren en die wordt veroorzaakt door de bacterie Mannhaemia haemolytica. Eerder heette deze bacterie Pasteurella haemolytica, vandaar de naam pasteurellose voor dit ziektebeeld. 

Bekijk het webinar

 
 

Mastitispreventie in relatie tot voer en ligboxhygiëne

In dit webinar vertellen deskundigen Sabine Tijs (GD) en Wilco de Crom (MS Schippers) over het verlagen van de infectiedruk in de ligbox en aan het voerhek en wat u daarbij zelf kunt doen.

Onderwerpen
 • Invloed van de zomer op mastitis.
 • Meten van infectiedruk en uierhygiëne.
 • Praktische tips voor een lager infectiedruk in de omgeving.
 • Invloed voerhygiëne op de weerstand van de koe.
 • Praktische tips voor een goede voerhygiëne.

 

 

How to cope with Coccidiosis problems in broilers?

13 mei 2020

Coccidiose veroorzaakt schade in de darmen van de kip. Dit webinar (taal: Engels) gaat over coccidiose-bestrijding, om te voorkomen dat problemen oplevert op het bedrijf. Daarbij zijn diagnose, planning en controle van belang.

U kunt hier het webinar bekijken

 

How to prevent Digital Dermatitis problems in dairy with the 7 point control plan?

30 april 2020

Direct ingrijpen bij beginnende klauwproblemen is belangrijk. Vanuit dierenwelzijn, om verdere schade aan de klauw te voorkomen, maar ook vanuit economische oogpunt doordat problemen leiden tot een verlaagde melkproductie. In dit webinar (taal: Engels) delen we de laatste inzichten en aan de hand van ons 7-punten klauwgezondheidsplan krijgt u problemen snel inzichtelijk en kunt deze verhelpen.

U kunt hier het webinar bekijken

 

How to prevent Salmonella problems in broilers

18 maart 2020

Goede hygiëne begint bij de basis: met een goed protocol en goede biosecurity kunnen (grote) problemen en geld worden bespaard. In dit webinar (taal: Engels) worden de maatregelen besproken die genomen kunnen worden tegen salmonellaproblemen op een bedrijf.

U kunt hier het webinar bekijken


Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.