Waterstofsulfide(H2S) gassen in varkensstallen

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Het gehalte van waterstofsulfide in de stallucht tijdens normale situaties is ongeveer 1-5 ppm. In lage concentraties ruimt deze gas nog als "rotte eieren". Naarmate de gehalten in de stallucht hoger worden, zal deze geur niet meer waarneembaar zijn. De symptomen bij de varkens zijn afhankelijke van de concentraties. Tot 100 ppm zullen de dieren minder voer opnemen en irritaties hebben aan de luchtwegen. Van 100 tot 500 ppm zullen varkens duidelijk moeite hebben met ademhalen en zullen zenuwaandoeningen duidelijk zichtbaar worden (bewusteloos/trillen/evenwichtstoornissen) Indien de concentraties hoger worden dan 500 ppm, dan zal vrij snel sterfte optreden.


Er is een amerikaans onderzoek gedaan naar waterstofsulfide in varkensstallen. Tijdens het onderzoek zijn testen gedaan in stallen zonder varkens in de afdeling en zijn ook testen gedaan met varkens in de afdeling. Tijdens deze testen is het waterstofsulfide gehalte in de stal gemeten op 6 verschillende plekken op zowel "varkenshoogte" 0,1 m boven de roosters en op "mensniveau", namelijk 1,5 meter boven de roosters. In stallen waar geen varkens gehuisvest waren is de mest meer gemixt dan in de stal met varkens. De maximale waarde die gemeten kon worden was 500 ppm.

Tijdens het onderzoek is de maximale grens van 500 ppm  gehaald en bestaat de kans dat de werkelijke waarde nog hoger is geweest. Deze waarden zijn gemeten in stallen waar geen varkens gehuisvest waren. In de stal waar wel varkens aanwezig waren, waren de waarden aanzienlijk lager (rond de 61 ppm). In deze stal werd maximaal geventileerd en was de luchtinlaat maximaal open. De concentraties van waterstofsulfide waren significant lager in de mens zone dan in de dier zone voor de meeste stallen. Ook wordt de waarde lager naarmate de pompactie ten einde komt. Dit doet vermoeden dat de H2S  wordt uitgedreven door het mixen van de mest en dat als het proces voort duurt steeds minder vrij laat. 

Als resultaat kwamen de volgende adviezen uit het onderzoek naar voren:


 • Laat nooit een persoon in de stal gedurende het uitpompen van de mest (en/of het mixen van mest).
 • Indien gebruik wordt gemaakt van een waterstofsulfide meter, doe dit dan bij de bron van het pompen/mixen of bij plaatsen waarvan bekend is dat daar weinig luchtverversing plaats vindt. 
 • Zorg ervoor dat de mest niet gemixt wordt tijdens het uitpompen (danwel zo weinig mogelijk gemixt wordt) om het risico te verminderen op hoge waterstofsulfide gehalten. 
 • Indien er wel gemixt wordt, verminder dan de duur en de mate van mixen. Voorkom plotseling mixen op hoge kracht, doe in plaats daarvan het geleidelijk opvoeren van de kracht van de pomp voor het mixen van de mest. 
 • Voorkom het mixen richting een vast voorwerp, zodat de mest niet kan "botsen", maar vrij kan voortbewegen.

Bron: Hydrogen sulfide spatial distribution and exposure in deep-pit swine housing (R. Swetska, Iowa State University, 2010)

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.