Veelgestelde vragen over de uitschaareenheid Uitschaar Eenheid

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Veelgestelde vragen over de uitschaareenheid

Uitschaar Eenheid

 • Hoe ver mogen de bedrijven uit elkaar liggen?

  Er is geen afstandscriterium. Wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden, dan is het akkoord. Beide locaties moeten wel in Nederland liggen.

 • Ik wil mij aanmelden als uitschaar-eenheid

  U kunt contact opnemen met de diergezondheidsadministratie (KCA) herkauwers via telefoonnummer 0900-1770. Zij zullen uw aanmelding en bedrijfsgegevens beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitschaar-eenheid. Houd de benodigde bedrijfsgegevens zoals UBN-nummers bij de hand.

 • Nog meer voordelen voor de veehouder?

  Ja, u kunt nu ook de status “onverdacht” krijgen voor Salmonella of IBR, zonder dat u daarvoor onderzoeken hoeft uit te voeren op de niet-melkleverende locatie.
  Deze statussen worden dan ook vermeld op de bedrijfscertificaten en eigen verklaringen van beide locaties. Ook zullen er geen brieven meer gezonden worden als er dieren verplaatst worden binnen de uitschaar-eenheid. Ongeacht de status van de UBN’s.
  Daarnaast hoeft u voor programma’s die de GD kan bewaken via tankmelkonderzoek geen steekproefbloedonderzoek meer uit te voeren. Dat is o.a. van toepassing voor leptospirose en/of IBR-vrije bedrijven.

 • Wanneer gaat de uitschaar-eenheid in?

  Zodra de administratieve afhandeling en eventuele aanvullende onderzoeken voor gelijktrekken van statussen heeft plaatsgevonden, ontvangt u een schriftelijke bevestiging en zullen de door u aangegeven UBN’s als uitschaar-eenheid behandeld worden.

 • Wat houdt een uitschaar-eenheid in?

  Een uitschaar-eenheid (UE) heeft betrekking op veebedrijven die op twee locaties rundvee huisvesten: op de ene locatie het melkvee en de andere locatie tijdelijk de niet-melkgevende dieren. Het is een combinatie van een melkveebedrijf en een niet-melkleverend bedrijf, waar in de periode van 1 april tot 1 december niet-melkgevende dieren van het melkveebedrijf worden geweid op de niet-melkleverende locatie. De aanwezige runderen op beide locaties worden voor de GD-programma’s waaraan u op vrijwillige basis deelneemt, zoals IBR en leptospirose, aangemerkt als één rundveebeslag. De afhandeling van de verplichte (overheids)programma’s, zoals leucose, blijven ongewijzigd en vallen dus buiten de uitschaar-eenheid. Ook het melden van de verplaatsingen van runderen tussen de UBN’s aan het I&R-systeem blijft van kracht conform I&R-voorschriften.

 • Wat zijn de kosten van een uitschaar-eenheid?

  Klik hier voor de tarieven en om u aan te melden. De kosten van de uitschaar-eenheid worden in rekening gebracht bij de melkleverende locatie. Verder wordt bij het melkleverende bedrijf de normale abonnementskosten per programma in rekening gebracht. Bij het niet-melkleverende bedrijf worden geen abonnementskosten in rekening gebracht.

 • Wat zijn de voorwaarden van een uitschaar-eenheid?

  • er is sprake van één melkleverend en één nietmelkleverend bedrijf. Op het niet melk-leverende bedrijf worden uitsluitend runderen ondergebracht van het melk-leverende bedrijf in de periode 1 april tot 1 december;

  • in de periode 1 december tot 1 april zijn er geen runderen gehuisvest op het nietmelkleverende bedrijf zodat op 1 april aan dit bedrijf dezelfde diergezondheidsstatus kan worden toegekend als het melkveebedrijf;

  • tussen het melk-leverende bedrijf en het nietmelkleverende bedrijf zijn minimaal twee verplaatsingen van runderen per jaar;

  • verplaatsing tussen de UBN’s wordt conform I&R voorschriften aan het I&R-systeem gemeld;

  • de uitschaar eenheid is van toepassing op GD programma’s leptospirose, IBR, BVD, Salmonella en/of paratbc.

  • statusverhoging en/of statusverlaging heeft betrekking op beide locaties (met bijbehorende UBN’s) welke samen één uitschaar eenheid vormen. Indien de status op een van beide locaties wijzigt heeft dit direct gevolgen voor de status op de andere locatie. De aanwezige runderen op de betrokken locaties worden voor IBR, leptospirose, BVD, Salmonella en/of paratbc aangemerkt als één rundveebeslag;

  • voorgeschreven onderzoeken hebben altijd betrekking op (een deel van) de runderen uit het totale rundveebeslag aanwezig op beide locaties. Veehouder is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid bij het uitvoeren van onderzoeken van dierleeftijdsgroepen;

  • bij nieuwe deelname aan een GD (certificerings-)programma moet gelijktijdig onderzoek plaatsvinden op beide locaties;

  • de betrokken UBN's in een uitschaar eenheid kunnen geen deel zijn van een andere uitschaar of veterinaire eenheid;

  • voor registratie van een uitschaar eenheid wordt een jaarlijks abonnementsbedrag in rekening gebracht. De vaste abonnementskosten voor de afzonderlijke GD programma’s worden in rekening gebracht bij de ondernemer van de melkleverende locatie. De aan de deelname gerelateerde variabele kosten (zoals bloedonderzoek en kosten voor signalering en administratieve afhandeling van aangevoerde runderen van niet-vrije bedrijven) worden gefactureerd bij de ondernemer van het desbetreffende UBN;

  • indien de uitschaar eenheid niet meer aan de voorwaarden kan voldoen, zal de betrokken veehouders dit melden bij de GD;

  • de GD kan controleren of men zich aan de voorwaarden houdt;

  • de toekenning van een uitschaar eenheid geldt voor een jaar en zal telkens automatisch met een jaar worden verlengd. Beëindigen van de uitschaar eenheid kan schriftelijk conform de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op al onze werkzaamheden.

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.