Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Hittestress adviezen kalveren

De adviezen van het Platform Hittestress die hier zijn weergegeven vormen een toolbox waaruit u een keuze kunt maken. Betrek uw adviseurs bij het maken van een keuze uit de geboden adviezen en de uitwerking daarvan op uw bedrijf. Verschillen tussen rassen, staltypen, productieniveau en (weers)omstandigheden ter plaatse moeten hierbij in ogenschouw worden genomen. De adviezen kennen een opbouw; De adviezen in de categorie 'geen hittestress' zijn altijd van toepassing, bij toename van de THI zijn de andere adviezen aanvullend van toepassing. 

Bekijk hieronder de adviezen en achtergrond informatie per mate van hittestress. De hittestresscheck kent de volgende categorieën. Deze zijn herkenbaar aan de volgende kleuren. 

 Geen stress   Lichte stress   Licht tot matig  Matig tot zwaar    Zeer hoog

 

Nog geen hittestress (THI <67) Welke voorbereidingen kunt u treffen?

Adviezen en achtergrond informatie

 • Stal 
  • Goede isolatie van muren en vooral het dak.
  • Eventueel een installatie om het dak voldoende nat te maken met water op warme dagen.
 • Ventilatie
  • Voldoende ventilatiecapaciteit, afgestemd op het aantal oudste/zwaarste kalveren die zullen worden gehouden in de stal.
  • Zorg dat minimum ventilatie stijgt met het gewicht van de kalveren. Hiermee kan worden voorkomen dat kalveren ’s ochtends met een snotneus in de stal staan.
  • Luchtinlaat bij voorkeur aan de schaduwzijde van de stal.
  • Let op de luchtverdeling in de gehele stal. Probeer te voorkomen dat binnenkomende lucht grotendeels meteen weer wordt afgevoerd.
 • Hygiëne
  • Mengers en melkleiding reinigen na elke voerbeurt.
  • Dagelijks waterdrinkbakjes controleren op reinheid en reinigen indien nodig.
  • Dagelijks voerresten uit goot/trog verwijderen.
  • Tijdig beginnen met een goede vliegenbestrijding.
 • Water
  • Bij het bepalen van het totale volume aan melk en/of water dat dagelijks wordt aangeboden, dient rekening te worden gehouden met de leeftijd van de kalveren én met de hoogte van de THI.
  • Controleer of er voldoende waterdruk is bij nippels (> 3 l./minuut), drinkbakjes en waterbakken (minimaal 1 emmer per minuut per bakje).
  • Bij automatische waterbakken is het belangrijk om dagelijks te controleren of deze werken.

 

Lichte hittestress (THI 67 t/m 69) Welke maatregelen kunt u treffen?

Adviezen en achtergrond informatie

 • Extra check
  • instelling en werking van de ventilatie
  • beschikbaarheid voldoende melk en/of water
  • hygiëne omdat bij hogere buitentemperaturen de kans op bacteriegroei exponentieel toeneemt
 • Ruwvoer
  • Begin met het voeren van een lage dosering natriumbicarbonaat om pensverzuring te voorkomen
  • Ververs het ruwvoer regelmatig, om onfris voer/broei te voorkomen

 

 

Licht tot matige hittestress (THI 70 t/m 74) Belangrijke extra maatregelen 

Adviezen en extra informatie

 • Werkzaamheden
  • Probeer het aantal werkzaamheden in en rondom de stal te beperken, zodat de kalveren rustig blijven
  • Voer noodzakelijk werkzaamheden uit op de koelere momenten van de dag
 • Voertijden
  • Voer melk ’s ochtends en bij voorkeur begin van de avond
  • Verstrek ruwvoer bij voorkeur ’s avonds zodat de kalveren vooral ’s nachts (als het koeler) is meer warmte produceren
  De toevoeging van natrium-bicarbonaat aan het ruwvoer in de avond wordt door het kalf optimaal benut. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste kalveren zijn in de avond/nacht gevoeliger voor verzuring doordat de kalveren in ruststand zijn. Ten tweede is de voeropname in de koelere nacht hoger. De verhouding tussen (ruw)voeropname en natriumbicarbonaat wordt hiermee behouden. Ten derde is het opgenomen natrium-bicarbonaat ’s nachts beschikbaar voor pens-buffering, overdag zou deze vrij snel afgevoerd worden met de verhoogde ademhaling
 • Melk
  • Voer de melk niet te koud. Dit ter voorkoming van pensdrinkers
 • Ruwvoer
  • Verstrek extra stro aan de kalveren, zodat de pens maximaal kan bufferen. Door het herkauwen maakt het kalf meer natriumbicarbonaat
  • Voer natriumbicarbonaat bij in een hogere dosering, om pensverzuring te voorkomen. Kalveren verliezen door versnelde ademhaling, zweten en speekselen meer mineralen
 • Ruwvoer rosékalveren
  • Overleg met uw vertegenwoordiger of broeiremmers op snijvlak van de kuil nodig zijn
  • Beperk de brokgift enigszins om te hoge warmteproductie door de kalveren te verkleinen
  • Zoek naar de juiste balans tussen ruwvoer (stro, graskuil, hooi) en brok zodat de pens minder warmte produceert en geen risico op pensverzuring loopt
   Door de rantsoen samenstelling gelijk te houden, maar de voergift te verlagen (richting 80% van de gewenste opname) wordt extra stress bij de kalveren voorkomen.
 • Toevoegmiddelen
  • Overleg met uw vertegenwoordiger of toevoegmiddelen in het ruwvoer zinvol zijn
  • Bij darmverzuring kan norit worden gebruikt in melk of ruwvoer (rosékalveren) om de ontstane LPS te binden

 

 

Matig tot zware hittestress  (THI 75 t/m 84) Belangrijke extra maatregelen

Adviezen en achtergrond informatie

 • Werkzaamheden
  Laat de kalveren zoveel mogelijk met rust. Als het kan bij voorkeur vooral op oudere leeftijd niet sorteren, niet vaccineren en geen Hb-meting
 • Ruwvoer rosékalveren
  Beperk de brokgift om te hoge warmteproductie door de kalveren te verkleinen. Een hoge daggroei is niet langer een hoge prioriteit

 

Zeer zware hitte stressZeer hoge hittestress  (THI 85 t/m 96) Belangrijke extra maatregelen

Adviezen

 • Voeding
  • Verlaag de voergift(melk; ruwvoer; brok) sterk om oververhitting.
  • Individueel kalveren koelen met water

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.