Ophaaldienst voor monstermateriaal

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

  • Windows
    Mac OS
  • Zoom in
  • Zoom uit
  • Zoom 100%
  • Muiswiel op / neer

De ophaaldienst voor monstermateriaal is een dienst voor nachtdistributie van diagnostische monsters (bloed, faeces, swabs, melk) van deelnemers naar GD. Vanaf 1 januari 2022 is PS Nachtdistributie uitvoerder in opdracht van GD. Zij bieden de volgende gratis extra services:

  • Opdrachten online aanmelden én wijzigen
  • Vaste chauffeurs
  • Track & trace voor alle zendingen

Ook kunt u vaste ophaaldagen aanmelden via nachtdistributie@gddiergezondheid.nl. Dierenartsenpraktijken en andere frequente inzenders van monstermateriaal kunnen gratis gebruikmaken van de ophaaldienst. Wilt u dode dieren insturen voor pathologisch onderzoek? Klik dan hier

Monsters versturen vanuit het buitenland

Aanmelden monsters

Monstermateriaal (bloed, faeces, swabs, melk) kunt u op maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur aanmelden of wijzigen via het webportaal of de ‘PS-Nachtdistributie’ App. U kunt hiervoor deze handleiding raadplegen. Het monstermateriaal wordt vervolgens opgehaald en afgeleverd bij GD. U kunt uw zending volgen met track & trace.

Aanmelden

Tijdens de feestdagen geldt een aangepaste dienstregeling. Lees meer

Contact

Heeft u vragen of klachten neem dan contact op met onze klantenservice

Spoedstroom

Voor alle labbepalingen gelden standaard doorlooptijden. Een aantal geselecteerde onderzoeken kunt u insturen als spoedbepaling. Om een tijdige verwerking en uitslag te garanderen dient u spoedzendingen te voorzien van een geel spoedetiket. Het spoedetiket kunt u bestellen in onze webshop (artikelnummer VDETI130). Klik hier voor meer informatie over het spoedetiket en een overzicht van de spoedbepalingen.

Pakbon

Een pakbon is bedoeld om naar GD toe aan te geven wat in een pakket met monstermateriaal zit en wordt toegevoegd aan elk afzonderlijk pakket. U kunt de pakbon downloaden en printen of kopiëren van de pakbon die u ontvangt bij bevestiging.

Ophaallocatie

Om te waarborgen dat diagnostisch monstermateriaal bestemd voor GD alleen door PS Nachtdistributie kan worden opgehaald, plaatst u het monstermateriaal in een afsluitbare locatie. Heeft u al een afsluitbare locatie dan kunt u deze opgeven als ophaallocatie. Indien u niet beschikt over een afsluitbare locatie dan kunt u deze zelf aanschaffen bijvoorbeeld bij PS Nachtdistributie of GD.

Plaatsing muurkast

De muurkasten moeten op een zodanige plaats worden opgehangen dat PS Nachtdistributie de monsters ’s nachts op een goede en geluidsarme manier kan ophalen. Op de locatieschets kunt u de gewenste locatie van de muurkast aangeven.

Bij een inpandige locatie geeft de deelnemer PS Nachtdistributie een sleutel of alarmcode om hen toegang te verlenen tot deze locatie. De sleutel wordt slechts in bruikleen gegeven aan PS Nachtdistributie en blijft eigendom van de deelnemer. Muurkasten zijn niet voorzien van isolatiemateriaal. Deelnemers dienen zelf maatregelen te treffen om de gevolgen van ongewenste temperatuurinvloeden op de monsters te voorkomen.

QR code stickers

Diagnostisch monstermateriaal bestemd voor de GD Ophaaldienst dient u te voorzien van een QR code sticker. Deelnemers ontvangen deze stickers van GD. U kunt de QR code stickers (na)bestellen via het webportaal.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is verantwoordelijk voor het correct verpakken van de monsters. Raadpleeg hiervoor deze verpakkingsinstructie. Verpakkingsmaterialen zijn bij GD te bestellen via de GD Webshop.

Indien PS Nachtdistributie schade lijdt door een aan de deelnemer toe te rekenen tekortkoming, kan PS Nachtdistributie de deelnemer hiervoor direct aansprakelijk stellen. Voor wat betreft de aansprakelijkheid van GD kunt u de Algemene Verkoopvoorwaarden raadplegen.

Weekend spoed monsters

Voor monsters die in het weekend genomen zijn en urgent zijn, heeft GD een brievenbus beschikbaar aan Rigastraat 25 in Deventer. Hier kunnen in het weekend monsters afgeleverd worden die veel spoed vereisen.

Analyses worden in het weekend niet uitgevoerd, dus deze monsters zullen op maandag meteen ingeschreven en ingezet worden.

Mocht u tijdens het weekend gebruik maken van deze brievenbus, dan vragen wij u om tevens een mail te sturen naar lablogistiek@gddiergezondheid.nl zodat bekend is dat er monsters aangeleverd zijn via deze weg.

Aanmelden monstermateriaal

088 20 25 500
maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 18.00 uur

Feestdagenregeling

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.