Rond inseminatie

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

De ontwikkeling van de vaars is bepalend voor of een dier klaar is om drachtig te worden en heeft veel invloed op de bedrijfskengetallen. Wat er wordt gevoerd in relatie tot de behoefte, de vruchtbaarheid en ook een goede klauwgezondheid zijn belangrijke aandachtsgebieden in deze fase.

 

Ziekteverwekkers

ZIEKTEVERWEKKERS
 • Parasieten
 • Klauwgezondheid
Jongvee met weidegang kan een infectie met maagdarmwormen oplopen. Voor het stellen van een diagnose is mest- en bloedonderzoek mogelijk. Lees meer over maagdarmworminfecties of ga direct naar de pagina over de aanpak van worminfecties.

Mortellaro (=DD) is de belangrijkste infectieuze klauwaandoening bij runderen (bij melk- en zoogkoeien). Op de meeste bedrijven worden dieren als melkvaars besmet, terwijl op andere bedrijven ook al het jongvee besmet is door bijvoorbeeld het gemeenschappelijk huisvesten (drachtige pinken met droge koeien), via de mestschuif of via besmette laarzen. Als dieren als pink Mortellaro hebben doorgemaakt is de kans dat het zich bij deze melkvaarzen opnieuw openbaart veel (6x) groter dan bij dieren die vrij van Mortellaro zijn gebleven. Lees meer over klauwgezondheid.                                                                         

Voeding

VOEDING
 • Berekend rantsoen
 • Vitaminen en mineralen
 • Water
Spoorelementen en mineralen zijn van groot belang voor het goed functioneren van het afweersysteem tegen infecties. Het Pakket Spoorelementen geeft inzicht in de actuele opname van jodium, koper, selenium en zink uit het rantsoen. U ziet in één oogopslag of de voorziening aansluit bij de behoefte of dat bijsturen in de mineralengift nodig is. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. 

Voor inzicht in de seleniumvoorraad kan dit onderzoek worden aangevuld met onderzoek op GSH-Px. Overleg met uw dierenarts.

Niet alleen spoorelementen en mineralen, ook vitaminen zijn van levensbelang voor koeien. Vitaminen zijn onder andere belangrijk voor een goede afweer tegen infecties, vruchtbaarheid en melkproductie. Het Pakket Vitaminen geeft inzicht in de actuele opname van vitamine E en betacaroteen. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. 

Het ureumgehalte in het bloed geeft informatie over de eiwitvoorziening. Een te hoog ureumgehalte kan nadelige effecten hebben op de vruchtbaarheid. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen en onderzoeken op ureum.

Het Pakket Leverfunctie geeft inzicht in de leverfunctie en eventuele leverschade. Het bloed wordt onderzocht op albumine (BCG), AST (GOT), bilirubine totaal, gGt, GLDH en NEFA. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen.

Vitamine B12 speelt een belangrijke rol in de energiehuishouding en de vruchtbaarheid van een koe. Het meten van vitamine B12 in bloed geeft een goede indicatie van de actuele status van vitamine B12. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen.

Om dieren gezond te houden, is goed drinkwater heel belangrijk. Twijfelt u of de dieren het water graag drinken, of blijkt uit visuele- en geurbeoordeling dat het water niet of minder geschikt is als veedrinkwater? Neem dan een watermonster op de drinkplek. De Drinkbakcheck geeft een goede momentopname van de drinkwaterkwaliteit bij een specifieke diergroep. 

Huisvesting

HUISVESTING
 • Groep op rooster
 • Weidegang

Op een leeftijd van 6 maanden verhuist het jongvee van de kalverafdeling naar de jongveeafdeling. De dieren worden dan meestal gehuisvest op een betonroostervloer met bijpassende ligboxen. Lees meer over de stalinrichting van jongvee van 6-24 maanden oud.

Voor jongvee is een goede weerstandsopbouw tegen long- en maagdarmworm in het eerste weideseizoen bepalend voor het voorkomen van wormschade in het latere leven. Het is daarom goed

als het jongvee tijdens de eerste weidegang een lichte besmetting oploopt; op deze manier wordt de weerstand tegen longwormen en maagdarmwormen gecontroleerd opgebouwd. Bij leverbot geldt het tegenovergestelde: voorkom iedere besmetting.

Sommige onderzoeken kunt u zelf aanvragen bij GD, zoals een water- of tankmelkonderzoek. Voor mest- of bloedonderzoek neemt u het best contact op met uw dierenarts.

Rond de geboorte Rond de geboorte Tot 2 dagen oud TOT 2 DAGEN OUD Van 2 tot 14 dagen VAN 2 TOT 14 DAGEN Vanaf 14 dagen VANAF 14 DAGEN Na het spenen NA HET SPENEN

Rond inseminatie

ROND INSEMINATIE

Drachtige vaars

DRACHTIGE VAARS

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.