Drachtige vaars

Zoomfunctie

Moeite met het lezen van de tekst? Vrijwel alle populaire browsers geven u controle over hoe groot websites worden weergegeven.

 • Windows
  Mac OS
 • Zoom in
 • Zoom uit
 • Zoom 100%
 • Muiswiel op / neer

Introductie van de nieuwe vaars in de kudde blijft een kritisch moment in de jongveeopfok. Het heeft veel impact op het productieve leven van de vaars. De vaars naar behoefte voeren en zorgen voor genoeg ruimte en tijd om te wennen in de nieuwe groep vragen vakmanschap van de veehouder, met als resultaat een gezond en vitaal kalf.  

 

Ziekteverwekkers

ZIEKTEVERWEKKERS
 • Klauwgezondheid
 • Gezondheidsstatus bedrijf
Mortellaro (=DD) is de belangrijkste infectieuze klauwaandoening bij runderen (bij melk- en zoogkoeien). Op de meeste bedrijven worden dieren als melkvaars besmet, terwijl op andere bedrijven ook al het jongvee besmet is door bijvoorbeeld het gemeenschappelijk huisvesten (drachtige pinken met droge koeien), via de mestschuif of via besmette laarzen. Als dieren als pink Mortellaro hebben doorgemaakt is de kans dat het zich bij deze melkvaarzen opnieuw openbaart veel (6x) groter dan bij dieren die vrij van Mortellaro zijn gebleven. Lees meer over klauwgezondheid.

Voeding

VOEDING
 • Berekend rantsoen
 • Water
 • Vitaminen en mineralen

Om dieren gezond te houden, is goed drinkwater heel belangrijk. Twijfelt u of de dieren het water graag drinken of blijkt uit visuele- en geurbeoordeling dat het water niet of minder geschikt is als veedrinkwater? Neem dan een watermonster op de drinkplek. De Drinkbakcheck geeft een goede momentopname van de drinkwaterkwaliteit bij een specifieke diergroep.

Spoorelementen en mineralen zijn van groot belang voor het goed functioneren van het afweersysteem tegen infecties. Het Pakket Spoorelementen geeft inzicht in de actuele opname van jodium, koper, selenium en zink uit het rantsoen. U ziet in één oogopslag of de voorziening aansluit bij de behoefte of dat bijsturen in de mineralengift nodig is. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. Voor inzicht in de seleniumvoorraad kan dit onderzoek worden aangevuld met onderzoek op GSH-Px.

Niet alleen spoorelementen en mineralen, ook vitaminen zijn van levensbelang voor koeien. Vitaminen zijn onder andere belangrijk voor een goede afweer tegen infecties, vruchtbaarheid en melkproductie. Het Pakket Vitaminen geeft inzicht in de actuele opname van vitamine E en betacaroteen. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. 

Het ureumgehalte in het bloed geeft informatie over de eiwitvoorziening. Een te hoog ureumgehalte kan nadelige effecten hebben op de vruchtbaarheid. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen en onderzoeken op Ureum.

Het Pakket Leverfunctie geeft inzicht in de leverfunctie en eventuele leverschade. Het bloed wordt onderzocht op albumine (BCG), AST (GOT), bilirubine totaal, gGt, GLDH en NEFA. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. 

Vitamine B12 speelt een belangrijke rol in de energiehuishouding en de vruchtbaarheid van een koe. Het meten van vitamine B12 in bloed geeft een goede indicatie van de actuele status van vitamine B12. Voor een koppelindicatie laat u in het acute stadium van klachten bij vijf dieren uit dezelfde groep een bloedmonster nemen. 

De droogstand is een cruciale periode in de lactatiecyclus van de koe. Veel problemen bij de verse koeien zijn terug te voeren op de periode vóór het afkalven. De Droogstandscheck geeft u via bloedonderzoek vóór het afkalven een goed beeld van de kans op problemen ná het afkalven. Het bloed wordt onderzocht op NEFA, BHBZ, ureum, magnesium en haptoglobine. De uitslag geeft u inzicht in de energie-, eiwit- en magnesiumvoorziening en de gezondheidsstatus van uw koppel droogstaande koeien. Laat bij ten minste vier droogstaande koeien (21 tot 2 dagen voor verwachte afkalfdatum) een bloedmonster nemen. 

Het Pakket Energiestatus verse koe kan ingezet worden als het met de verse koeien niet lekker loopt. Denk aan een verminderde melkproductie, een scheve vet/eiwitverhouding, teveel uierontsteking, nageboorteproblemen, witvuilers, slepende melkziekte of tegenvallende vruchtbaarheidsresultaten. Het bloed wordt onderzocht op BHBZ, calcium en ureum. U krijgt inzicht in de eiwit- en energie voorziening en in de voeropname van verse koeien. Neem aan het begin van de lactatie bij minimaal vier verse koeien een bloedmonster.

Huisvesting

HUISVESTING
 • Droge koeienstal
 • Afkalfstal

Het voorkómen van diarree bij jonge kalveren begint in de afkalfstal. Een kalf dat tijdens of direct na de geboorte in aanraking komt met mest heeft meer kans op het ontwikkelen van diarree.

Sommige onderzoeken kunt u zelf aanvragen bij GD, zoals een water- of tankmelkonderzoek. Voor mest- of bloedonderzoek neemt u het best contact op met uw dierenarts.

Rond de geboorte Rond de geboorte Tot 2 dagen oud TOT 2 DAGEN OUD Van 2 tot 14 dagen VAN 2 TOT 14 DAGEN Vanaf 14 dagen VANAF 14 DAGEN Na het spenen NA HET SPENEN

Rond inseminatie

ROND INSEMINATIE

Drachtige vaars

DRACHTIGE VAARS

Oude browser

We zien dat u gebruik maakt van een verouderde browser. Niet alle onderdelen van de website zullen daardoor goed functioneren. Download nu de laatste versie van uw browser om veilig te kunnen surfen.

GD maakt gebruik van cookies om onze website te analyseren en de functionaliteit te verbeteren. Meer info vind je in ons cookiebeleid.